TIÊU CHUẨN IEC 62387 REDLINE

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN IEC 62387 REDLINE

International-Electrotechnical-Commission

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản thứ 2, tháng 1 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC)

 • Đếm trang:
  280
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

IEC 62387 REDLINE, Phiên bản thứ 2, tháng 1 năm 2020 – Thiết bị đo đạc bảo vệ bức xạ – Hệ thống đo liều tích hợp máy dò thụ động để giám sát cá nhân, nơi làm việc và môi trường đối với bức xạ photon và beta

Tài liệu này áp dụng cho tất cả các loại hệ thống đo liều thụ động được sử dụng để đo:

– liều lượng cá nhân tương đương Hp(10) (để theo dõi toàn bộ cơ thể cá nhân),

– liều lượng cá nhân tương đương Hp(3) (để theo dõi ống kính mắt cá nhân),

– liều lượng cá nhân tương đương Hp(0,07) (cho cả da toàn thân và da cục bộ để theo dõi chi),

– liều lượng môi trường tương đương H* (10) (đối với nơi làm việc và giám sát môi trường),

– liều định hướng tương đương H ‘(3) (đối với nơi làm việc và giám sát môi trường), hoặc

– liều định hướng tương đương H ‘(0,07) (đối với nơi làm việc và giám sát môi trường).

Tài liệu này áp dụng cho các hệ thống đo liều đo bức xạ photon bên ngoài và / hoặc bức xạ beta trong dải liều từ 0,01 mSv đến 10 Sv và trong dải năng lượng cho trong Bảng 1. Tất cả các giá trị năng lượng là năng lượng trung bình liên quan đến độ lưu huỳnh. Hệ thống đo liều thường sử dụng các thiết bị điện tử để đánh giá dữ liệu và do đó thường được điều khiển bằng máy tính.

CHÚ THÍCH 1: Trong tài liệu này, “liều lượng” có nghĩa là liều lượng tương đương, trừ khi có quy định khác.

CHÚ THÍCH 2 Đối với Hp(10) và H* (10) không có bức xạ beta được coi là. Lý do:

a) Hp(10) và H* (10) là một ước tính thận trọng cho liều hiệu quả không phải là một đại lượng thích hợp cho bức xạ beta.

b) Không có hệ số chuyển đổi nào trong ICRU 56, ICRU 57 hoặc ISO 6980-3.

CHÚ THÍCH 3: Phạm vi năng lượng tối đa là giới hạn năng lượng mà trong đó có thể thực hiện các thử nghiệm điển hình theo tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH 4: Các liều kế lưu trữ ion trực tiếp (DIS) được đề cập trong tài liệu này vì chúng thường được vận hành mà không có màn hình trực tuyến mà có đầu đọc riêng biệt.

Các phương pháp kiểm tra liên quan đến thiết kế (Điều 8), hướng dẫn sử dụng (Điều 9), phần mềm (Điều 10), ảnh hưởng môi trường (Điều 13), ảnh hưởng điện từ (Điều 14), ảnh hưởng cơ học (Điều 15) và tài liệu (Điều 16) không phụ thuộc vào loại bức xạ. Do đó, chúng cũng có thể được áp dụng cho các hệ thống đo liều khác, ví dụ như đối với neutron, sử dụng loại bức xạ tương ứng để thử nghiệm.

Tài liệu này được thiết kế để áp dụng cho các hệ thống đo liều có khả năng đánh giá liều ở số lượng và đơn vị yêu cầu (Sv) từ các tín hiệu đọc được ở bất kỳ số lượng và đơn vị nào. Hiệu chỉnh duy nhất có thể được áp dụng cho liều đã đánh giá (giá trị chỉ định) là hiệu chỉnh do bức xạ nền tự nhiên sử dụng liều kế phụ.

CHÚ THÍCH 5: Việc hiệu chỉnh do nền tảng tự nhiên có thể được thực hiện trước hoặc sau khi tính toán liều lượng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – IEC 62387 REDLINE, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese