TIÊU CHUẨN ASTM TMCMNL20

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM TMCMNL20

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, 2009

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 7 năm 2009

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  147
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM TMCMNL20, Ấn bản đầu tiên, 2009 – Sổ tay xếp hạng tiền gửi ASTM 20 (Trước đây là Sổ tay CRC 20)

LỜI TỰA

Mục đích của Sổ tay Đánh giá Tiền gửi ASTM là cung cấp tài nguyên cho phương pháp, thang đo, định nghĩa và hỗ trợ xếp hạng cần thiết để đánh giá tiền gửi trên phần cứng áp dụng.

Mục đích của sổ tay hướng dẫn này là hỗ trợ định nghĩa và đánh giá phần cứng. Tầm quan trọng của các quan sát được xác định trong sổ tay hướng dẫn này phải được giải thích bởi phòng thí nghiệm riêng lẻ. Việc so sánh hợp lý các kết quả giữa các phòng thí nghiệm cần được thực hiện khi sử dụng sổ tay này.

Các kỹ thuật đánh giá có trong sách hướng dẫn này chỉ được phát triển cho mục đích nghiên cứu và không được hiểu là thông số kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn. ASTM chưa điều tra hoặc xác định xem liệu bất kỳ bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác có liên quan đến việc sử dụng tài liệu có trong Sách hướng dẫn hay không và không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố nào về điều đó. Người dùng tiềm năng của Sổ tay hướng dẫn có trách nhiệm tự bảo vệ mình khỏi trách nhiệm pháp lý do vi phạm bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM TMCMNL20, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese