TIÊU CHUẨN ASTM G33

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM G33

astm logo - TIÊU CHUẨN ASTM G33

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 10 năm 1999

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  3
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM G33, Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 10 năm 1999 – Thực hành tiêu chuẩn để ghi dữ liệu từ các thử nghiệm ăn mòn khí quyển của các mẫu thép tráng kim loại

Thực hành này bao gồm quy trình ghi lại dữ liệu của các thử nghiệm ăn mòn trong khí quyển đối với các mẫu thép phủ kim loại. Mục tiêu của nó là đảm bảo (1) xác định đầy đủ các vật liệu trước khi thử nghiệm, (2) báo cáo khách quan về hình thức bên ngoài của vật liệu trong quá trình kiểm tra trực quan, và (3) các cuộc kiểm tra đầy đủ trong phòng thí nghiệm bằng hình ảnh, vi mô và hóa học ở các giai đoạn hư hỏng cụ thể và khi kết thúc các thử nghiệm.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM G33, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ASTM G33

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese