TIÊU CHUẨN ASTM F3083/F3083M

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM F3083/F3083M

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Bản sửa đổi 20A, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 10 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM F3083 / F3083M, Bản sửa đổi 20A, ngày 15 tháng 10 năm 2020 – Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho các điều kiện khẩn cấp, an toàn lao động và chỗ ở

Đặc điểm kỹ thuật này đề cập đến các điều kiện khẩn cấp, an toàn cho người sử dụng và chỗ ở cho người cư ngụ và hàng hóa.

Người xin phê duyệt thiết kế phải tìm kiếm hướng dẫn riêng của cơ quan quản lý hàng không dân dụng (CAA) tương ứng của họ về việc sử dụng tiêu chuẩn này như một phần của kế hoạch chứng nhận. Để biết thông tin về việc các cơ quan quản lý CAA đã chấp nhận tiêu chuẩn này (toàn bộ hoặc một phần) như một phương tiện tuân thủ các quy định về khả năng bay của họ (Sau đây gọi là “Quy tắc”), hãy tham khảo trang web ASTM F44 bao gồm các liên kết trang web CAA.

Các giá trị được nêu bằng đơn vị SI hoặc đơn vị inch-pound phải được coi là tiêu chuẩn riêng biệt. Các giá trị được nêu trong mỗi hệ thống không nhất thiết phải là tương đương chính xác; do đó, để đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn, mỗi hệ thống phải được sử dụng độc lập với hệ thống kia và các giá trị từ hai hệ thống sẽ không được kết hợp với nhau.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM F3083/F3083M, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese