TIÊU CHUẨN ASTM F2039

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM F2039

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  10 tháng 6 năm 2000

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2018

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  20
 • ANSI được phê duyệt:

  Đúng

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM F2039, 10 tháng 6 năm 2000 – Hướng dẫn Tiêu chuẩn về các Yếu tố Cơ bản của Chương trình An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp trên Tàu

Hướng dẫn này bao gồm các yếu tố cơ bản của Chương trình An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp trên Tàu (SOHSP). Các yếu tố này có thể áp dụng cho tất cả các loại tàu bao gồm nhưng không giới hạn đối với tàu chở dầu, tàu chở hàng rời, tàu chở khách, tàu cuộn, tàu chở quặng, tàu cung cấp ngoài khơi, tàu lai dắt, tàu lai dắt và sà lan. Các yếu tố được mô tả là các phần cơ bản của một chương trình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có hệ thống và có thể được sử dụng bởi các nhà quản lý cấp công ty, nhân viên y tế và an toàn hoặc các chuyên gia tư vấn, những người đang thực hiện, cải tiến hoặc đánh giá tính hiệu quả của chương trình sức khỏe và an toàn trên tàu.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM F2039, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese