TIÊU CHUẨN ASTM E386

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM E386

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1990, ngày 29 tháng 6 năm 1990

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2011

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  9
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM E386, Phiên bản 1990, ngày 29 tháng 6 năm 1990 – Thực hành tiêu chuẩn để trình bày dữ liệu liên quan đến quang phổ cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao (NMR)

Tiêu chuẩn này bao gồm các định nghĩa về các thuật ngữ cơ bản, quy ước và các thực hành được khuyến nghị để trình bày dữ liệu trong lĩnh vực phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) có độ phân giải cao. Một số định nghĩa cơ bản áp dụng cho NMR đường rộng hoặc cho NMR của kim loại, nhưng nói chung nó không nhằm mục đích đề cập đến các vùng sau của NMR trong tiêu chuẩn này. Phiên bản này không bao gồm các định nghĩa liên quan đến cộng hưởng kép cũng như các thí nghiệm khung quay.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM E386, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese