TIÊU CHUẨN ASTM E1823

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM E1823

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Bản sửa đổi 20A, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 5 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  25
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM E1823, Bản sửa đổi 20A, ngày 15 tháng 5 năm 2020 – Thuật ngữ tiêu chuẩn liên quan đến kiểm tra mỏi và gãy xương

Thuật ngữ này bao gồm các định nghĩa, định nghĩa của thuật ngữ cụ thể cho một số tiêu chuẩn, ký hiệu và chữ viết tắt được chấp thuận sử dụng trong các tiêu chuẩn về thử nghiệm mỏi và đứt gãy. Các định nghĩa được đặt trước bởi hai danh sách. Đầu tiên là danh sách các ký hiệu được sử dụng theo thứ tự bảng chữ cái. (Các ký hiệu Hy Lạp được liệt kê theo cách viết của chúng trong tiếng Anh.) Thứ hai là danh sách các chữ viết tắt có liên quan theo thứ tự bảng chữ cái.

Thuật ngữ này bao gồm Phụ lục A1 về Đơn vị và Phụ lục A2 về Mã chỉ định cho cấu hình mẫu, chất tải ứng dụng, và định hướng vết nứt hoặc vết khía.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM E1823, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese