TIÊU CHUẨN ASTM D7817

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D7817

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản 2012, ngày 1 tháng 9 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  4
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM D7817, Ấn bản 2012, ngày 1 tháng 9 năm 2012 – Phương pháp thử tiêu chuẩn để định lượng nấm men và nấm mốc trong nước muối, da sống ngâm nước muối và da

Phương pháp thử này bao gồm việc liệt kê nấm men và nấm mốc. Phương pháp thử này có thể áp dụng cho nước muối, da sống ngâm nước muối và nước ngâm mương ngâm trước

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D7817, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese