TIÊU CHUẨN ASTM D705

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D705

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 11 năm 1999

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  2
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D705, Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 11 năm 1999 – Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho các hợp chất đúc urê-Formaldehyde

Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm các hợp chất đúc khuôn nhiệt rắn, urê-fomanđehit như được định nghĩa thêm trong 3.1.

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn.

CHÚ THÍCH 1: Các đặc tính bao gồm trong đặc điểm kỹ thuật này là những đặc tính cần thiết để xác định các loại hợp chất đúc được bao phủ. Có thể có các yêu cầu khác cần thiết để xác định các đặc điểm cụ thể. Đúc truyền hoặc ép phun thường sẽ dẫn đến các đặc tính vật lý và điện khác với đúc nén.

Cảnh báo về các nguy cơ an toàn sau đây chỉ liên quan đến phần phương pháp thử, Mục 7, của tiêu chuẩn này: Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

CHÚ THÍCH 2: ISO 2112-1977 (E) tương tự nhưng không tương đương với tiêu chuẩn này. Phân loại và đặc điểm sản phẩm không giống nhau.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.

* Phần Tóm tắt các Thay đổi xuất hiện ở cuối tiêu chuẩn này


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D705, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese