TIÊU CHUẨN ASTM D6621

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D6621

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  10 tháng 12 năm 2000

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  6
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D6621, 10 tháng 12 năm 2000 – Thực hành tiêu chuẩn để kiểm tra hiệu suất của máy phân tích quá trình cho vật liệu hydrocacbon thơm

Thực hành này đóng vai trò như một hướng dẫn thực hành để kiểm tra hiệu suất của máy phân tích dòng quá trình đặc biệt để đo các đặc tính hóa học hoặc vật lý của vật liệu hydrocacbon thơm lỏng để sản xuất hoặc chứng nhận các vật liệu này. Thực hành này cũng có thể áp dụng cho các máy phân tích dòng hydrocacbon khác.

Chỉ bao gồm các phương pháp bên ngoài (thay thế hoàn toàn dòng quy trình bằng chất chuẩn) để đưa vào mẫu đối chứng. Các phương pháp nội bộ nằm ngoài phạm vi của thông lệ này.

Các phương pháp thiết lập lại các thông số hoạt động chính của máy phân tích để phù hợp với các giới hạn xác định trước do nhà cung cấp cung cấp và không được bao gồm trong thực hành này.

Các quy trình xác nhận của máy phân tích được đề cập trong Thực tiễn D3764 và D6122, không áp dụng trong thực tiễn này.

Các quy trình giải thích dữ liệu một cách thống kê từ các máy phân tích dòng quy trình lấy mẫu tự động được phác thảo.

Việc thực hiện quy trình này yêu cầu máy phân tích phải được cài đặt theo APIRP-550 (1),2 và phù hợp với các khuyến nghị của nhà cung cấp máy phân tích. Ngoài ra, nó giả định rằng máy phân tích được thiết kế để theo dõi thông số vật liệu cụ thể cần quan tâm và tại thời điểm xác nhận ban đầu hoặc định kỳ, máy phân tích đang hoạt động ở các điều kiện do nhà sản xuất quy định và nhất quán với phương pháp thử chính.

Các đơn vị đo được sử dụng trong thực tế này phải giống như các đơn vị đo áp dụng cho phương pháp thử chính được sử dụng để xác nhận máy phân tích.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp, và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.

2Các số in đậm trong ngoặc đơn là danh sách các tài liệu tham khảo ở cuối phần thực hành này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D6621, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese