TIÊU CHUẨN ASTM D6558

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D6558

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Bản sửa đổi 00A, ngày 10 tháng 12 năm 2000

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 12 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  5
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D6558, Bản sửa đổi 00A, ngày 10 tháng 12 năm 2000 – Phương pháp thử tiêu chuẩn để xác định phản ứng TGA CO2 của các khối cực dương và catốt cacbon nung

Phương pháp thử nghiệm này bao gồm việc xác định nhiệt trọng lượng (TGA) của CO2
phản ứng và tạo bụi của các khối cực dương cacbon định hình và khối cực âm dùng trong công nghiệp khử nhôm. Việc lựa chọn thiết bị bao gồm nhiều loại đáng kể với các điều kiện nhiệt khác nhau, khả năng kích thước mẫu, vật liệu cấu tạo và quy trình xác định sự mất khối lượng và tốc độ phản ứng tiếp theo. Phương pháp thử này chuẩn hóa các biến về kích thước mẫu, nhiệt độ phản ứng, vận tốc khí trên bề mặt tiếp xúc và thời gian phản ứng sao cho các kết quả thu được trên các thiết bị khác nhau có thể tương quan với nhau.

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D6558, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese