TIÊU CHUẨN ASTM D6385

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D6385

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 2 năm 1999

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  2
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D6385, Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 2 năm 1999 – Phương pháp thử tiêu chuẩn để xác định hàm lượng axit có thể chiết xuất trong than hoạt tính bằng cách tro hóa

Phương pháp thử này được sử dụng để xác định hàm lượng axit có thể chiết xuất được của một mẫu than hoạt tính. Phương pháp thử này giả định sự tồn tại của các chất khác ngoài cacbon có mặt trong than hoạt tính nhưng không nhằm giải quyết hoặc xác định những chất có thể có mặt. Phương pháp thử này có thể áp dụng cho bất kỳ dạng nào trong đó than hoạt tính có thể tồn tại và yêu cầu tính năng của Phương pháp thử D2866.

Phương pháp thử này yêu cầu sử dụng axit clohydric đậm đặc, axit này phải được sử dụng một cách thích hợp và an toàn, bảo vệ mắt, bảo vệ da và xử lý được thực hiện trong tủ hút vận hành đúng cách. Việc sử dụng lò múp phù hợp được đề cập trong Phương pháp thử D2866.

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D6385, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese