TIÊU CHUẨN ASTM D6285

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D6285

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 11 năm 1999

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  4
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D6285, Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 11 năm 1999 – Hướng dẫn tiêu chuẩn để xác định vị trí giếng bị bỏ hoang

Hướng dẫn này cung cấp một cách tiếp cận để lựa chọn và thực hiện một chương trình để xác định vị trí của các giếng bị bỏ hoang. Hướng dẫn này cung cấp mô tả về các phương pháp được sử dụng làm điểm bắt đầu trong việc tìm kiếm các vị trí này. Nó không phải là một thủ tục từng bước để tiến hành chương trình tìm kiếm.

Các phương pháp được mô tả là các phương pháp đã được sử dụng tại nhiều địa điểm trong quá khứ. Các phương pháp khác có thể thích hợp. Thông thường, một số cách tiếp cận được sử dụng để có được sự xác nhận có thể chấp nhận được về các vị trí giếng. Hướng dẫn này không giới hạn đối với các giếng cụ thể. Phương pháp được chọn phải phù hợp với kích thước của khu vực được tìm kiếm và loại giếng được đặt. Một số loại giếng và vật liệu xây dựng có thể ngăn cản sự phát hiện của chúng bằng bất kỳ phương pháp nào được mô tả.

Hướng dẫn này cung cấp một bộ sưu tập thông tin có tổ chức hoặc một loạt các tùy chọn và không đề xuất một quá trình hành động cụ thể. Hướng dẫn này không thể thay thế giáo dục và kinh nghiệm và nên được sử dụng cùng với đánh giá chuyên môn.

Hướng dẫn này không đề cập đến tất cả các khía cạnh của thăm dò và an toàn công trường. Người sử dụng hướng dẫn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Hướng dẫn này cung cấp một bộ sưu tập thông tin có tổ chức hoặc một loạt các tùy chọn và không đề xuất một quá trình hành động cụ thể. Tài liệu này không thể thay thế giáo dục hoặc kinh nghiệm và nên được sử dụng cùng với đánh giá chuyên môn. Không phải tất cả các khía cạnh của hướng dẫn này đều có thể áp dụng trong mọi trường hợp. Tiêu chuẩn ASTM này không nhằm đại diện hoặc thay thế tiêu chuẩn chăm sóc mà theo đó phải đánh giá mức độ đầy đủ của các dịch vụ chuyên môn nhất định cũng như không nên áp dụng tiêu chuẩn này mà không xem xét đến nhiều khía cạnh độc đáo của dự án. Từ Tiêu chuẩn trong tiêu đề của tài liệu này chỉ có nghĩa là tài liệu đã được phê duyệt thông qua quá trình đồng thuận ASTM.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D6285, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese