TIÊU CHUẨN ASTM D596

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D596

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2001, ngày 10 tháng 6 năm 2001

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2018

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  6
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D596, Phiên bản 2001, ngày 10 tháng 6 năm 2001 – Hướng dẫn Tiêu chuẩn về Báo cáo Kết quả Phân tích Nước

Hướng dẫn này cung cấp các hướng dẫn để báo cáo các kết quả phân tích vô cơ và hữu cơ về nước uống, nước thải, nước xử lý, nước ngầm và nước bề mặt, v.v. cho các khách hàng trong phòng thí nghiệm một cách đầy đủ và có hệ thống.

Báo cáo về dữ liệu vi khuẩn và phóng xạ không được đề cập trong hướng dẫn này.

Các định tính dữ liệu thường được sử dụng để xem xét và báo cáo thông tin được liệt kê và xác định. Các yêu cầu cụ thể của khách hàng và phòng thí nghiệm có thể sử dụng các tiêu chuẩn định tính khác. Hướng dẫn này không loại trừ việc sử dụng các định tính dữ liệu khác.

Hướng dẫn này thảo luận về các thủ tục và các vấn đề cụ thể trong báo cáo dữ liệu mức thấp, lỗi tiềm ẩn (Loại I và Loại II) và báo cáo dữ liệu nằm dưới giới hạn phát hiện của phương pháp tính toán và trên chất phân tích.

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D596, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese