TIÊU CHUẨN ASTM D4490

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D4490

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản thứ 96, tháng 5 năm 2001

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  6
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM D4490, Phiên bản thứ 96, tháng 5 năm 2001 – Thực hành tiêu chuẩn để đo nồng độ khí hoặc hơi độc bằng ống dò

Thực hành này bao gồm việc phát hiện và đo nồng độ khí hoặc hơi độc bằng cách sử dụng ống dò (1, 2)2 Danh sách một số khí và hơi có thể được phát hiện bằng phương pháp này, các giá trị TLV 1994–95 do ACGIH khuyến nghị và phạm vi đo của chúng được cung cấp trong Phụ lục A1. Danh sách này được đưa ra như một hướng dẫn và không nên được coi là tuyệt đối cũng không đầy đủ.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Các số in đậm trong ngoặc đơn là danh sách các tài liệu tham khảo ở cuối phần thực hành này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D4490, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese