TIÊU CHUẨN ASTM C756

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM C756

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1987, 1987

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  số 8
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM C756, Phiên bản 1987, 1987 – Phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn về khả năng làm sạch của bề mặt hoàn thiện

Phương pháp thử này bao gồm việc đánh giá bằng số về mức độ dễ dàng hoặc khó khăn của việc làm sạch bề mặt hoàn thiện bị bẩn. Phương pháp thử này có thể áp dụng cho tất cả các bề mặt hoàn thiện không bị ảnh hưởng bởi nước.

Các giá trị đưa ra theo đơn vị SI được coi là giá trị tiêu chuẩn. Đơn vị Inch-pound chỉ được cung cấp để làm thông tin.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM C756, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese