TIÊU CHUẨN ASTM C1324

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM C1324

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 6 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 6 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  6
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM C1324, Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 6 năm 2020 – Phương pháp thử tiêu chuẩn để kiểm tra và phân tích vữa xây cứng

Phương pháp thử này bao gồm các quy trình kiểm tra thạch học và phân tích hóa học của các mẫu vữa xây. Dựa trên việc kiểm tra và phân tích, tỷ lệ các thành phần trong vữa xây có thể được xác định.

CHÚ THÍCH 1 – Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho vữa và thạch cao gốc xi măng thủy lực. Một số cối lịch sử có thể chứa các thành phần không phân giải được có thể gây nhiễu. Tuy nhiên, thông tin quan trọng có thể thu được bằng cách kiểm tra thạch học.

Việc giải thích và tính toán các kết quả hóa học phụ thuộc vào kết quả kiểm tra thạch học. Chỉ sử dụng các kết quả hóa học là trái với các yêu cầu của phương pháp thử này.

Quy trình lấy mẫu, kiểm tra thạch học, phân tích hóa học và tính toán tỷ lệ thành phần được đưa ra trong các phần sau:

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Văn bản của tiêu chuẩn này viện dẫn các ghi chú và chú thích cung cấp tài liệu giải thích. Những ghi chú và chú thích này (không bao gồm những ghi chú trong bảng và hình vẽ) sẽ không được coi là yêu cầu của tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.

* Phần Tóm tắt các Thay đổi xuất hiện ở cuối tiêu chuẩn này


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM C1324, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese