TIÊU CHUẨN ASTM B242

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM B242

astm logo - TIÊU CHUẨN ASTM B242

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 10 năm 1999

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  5
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASTM B242, Phiên bản 1999, ngày 10 tháng 10 năm 1999 – Hướng dẫn tiêu chuẩn về chuẩn bị thép cacbon cao để mạ điện

Hướng dẫn này nhằm mục đích hỗ trợ thiết lập và duy trì chu trình chuẩn bị cho quá trình mạ điện trên thép cacbon cao (Chú thích 1) tạo ra độ lún hydro tối thiểu và độ bám dính tối đa của kim loại ngâm điện. Theo mục đích của hướng dẫn này, thép có chứa 0,35% cacbon trở lên và thép cacbon thấp được làm cứng theo trường hợp, được định nghĩa là thép có hàm lượng cacbon cao. Không có hàm lượng cacbon xác định được công nhận chung nào phân chia cao từ thép cacbon thấp cho mục đích mạ điện.

CHÚ THÍCH 1 – Mạ điện của thép cacbon cao nguyên chất đã đưa ra các vấn đề không được tìm thấy trong các hoạt động tương tự trên thép cacbon thấp. Trong chu trình làm sạch và mạ điện, thép cacbon cao khác với thép cacbon thấp về xu hướng trở nên dễ bị tắc hơn và khó khăn hơn trong việc đạt được độ bám dính tối đa của lớp mạ điện. Việc chuẩn bị thép cacbon thấp để mạ điện được đề cập trong Thực hành B183.

Hướng dẫn này không áp dụng cho việc mạ điện của thép hợp kim. Để biết các phương pháp mạ điện crom trực tiếp trên thép, xem Hướng dẫn B177.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Để biết tuyên bố về các nguy cơ cụ thể, xem 3.1.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM B242, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ASTM B242

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese