TIÊU CHUẨN ACGIH 10-004

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ACGIH 10-004

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2010, 2010

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2010

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:
 • Xuất bản bởi:

  Hội nghị Hoa Kỳ về những người theo chủ nghĩa công nghiệp chính phủ (ACGIH)

 • Đếm trang:
  0
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ACGIH 10-004, Phiên bản 2010, 2010 – KIỂM TOÁN AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Kiểm toán An toàn, Sức khỏe và Môi trường: Hướng dẫn Thực hành cung cấp hướng dẫn thân thiện với người dùng về việc cải thiện hiệu suất an toàn, sức khỏe và môi trường theo cách từng bước và tích hợp các khái niệm vào một cách tiếp cận chung về ngăn ngừa tổn thất. Cuốn sách này nhấn mạnh việc đánh giá chính xác có tính đại diện và có thể lặp lại và tác giả cung cấp một bộ các quy trình đánh giá bao gồm 60 khía cạnh khác nhau của quản lý môi trường, sức khỏe và an toàn và các danh sách kiểm tra hành chính thực tế thường được sử dụng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá. Cuốn sách này không chỉ đưa ra lời khuyên về các yếu tố con người để đánh giá thành công mà còn cung cấp một phương pháp luận chi tiết chỉ ra cho các tổ chức cách thực hiện các cuộc đánh giá của chính họ một cách hiệu quả. Một đĩa CD-ROM với các giao thức kiểm tra và các giao thức kiểm tra Plaudit 2 được bao gồm.

acgih logo - TIÊU CHUẨN ACGIH 10-004


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ACGIH 10-004, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ACGIH 10-004

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese