TIÊU CHUẨN ABS 2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ABS 2

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2018, 2018

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2018

 • Trạng thái:
  Lịch sử
 • Ngôn ngữ tài liệu:

 • Xuất bản bởi:

  Cục Vận chuyển Hoa Kỳ (ABS)

 • Đếm trang:
  0
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ABS 2, Phiên bản 2018, 2018 – QUY TẮC XÂY DỰNG VÀ PHÂN LOẠI TÀU THÉP

Hiện không có bản tóm tắt nào cho tài liệu này

ABS-logo


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ABS 2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese