TIÊU CHUẨN AATCC 127

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AATCC 127

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2018, 2018

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các nhà hóa học và nhà tạo màu dệt may Hoa Kỳ (AATCC)

 • Đếm trang:
  4
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AATCC 127, Phiên bản 2018, 2018 – Phương pháp thử khả năng chống nước: Áp suất thủy tĩnh

Mục đích và Phạm vi

Phương pháp thử nghiệm này đo khả năng chống lại sự xâm nhập của nước dưới áp suất thủy tĩnh của vải. Nó có thể áp dụng cho tất cả các loại vải, kể cả những loại vải được xử lý bằng lớp hoàn thiện chống thấm nước hoặc chống thấm nước.

Khả năng chống thấm nước phụ thuộc vào khả năng chống thấm của sợi và sợi, cũng như cấu tạo của vải.

Kết quả thu được bằng phương pháp này có thể không giống kết quả thu được bằng phương pháp AATCC về khả năng chống mưa hoặc phun nước.

Phương pháp thử nghiệm này được thực hiện không hạn chế. Nếu cần có dây hãm, hãy sử dụng AATCC TM208, Phương pháp thử khả năng chịu nước: Áp suất thủy tĩnh sử dụng kìm hãm.

AATCC


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – AATCC 127, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese