TIÊU CHUẨN AASHTO T 106M/T 106

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AASHTO T 106M/T 106

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2018, 2018

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2018

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các quan chức vận tải và đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AASHTO T 106M / T 106, Phiên bản 2018, 2018 – Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn về cường độ nén của vữa xi măng thủy lực (Sử dụng mẫu hình lập phương 50 mm hoặc 2 inch)

Phương pháp thử này bao gồm việc xác định cường độ nén của vữa xi măng thủy lực sử dụng các mẫu hình lập phương 50 mm (hoặc 2 inch) (xem Chú thích 1).

Lưu ý 1—ASTM C349 cung cấp một quy trình thay thế cho việc xác định này (không được sử dụng cho các thử nghiệm chấp nhận).

Phương pháp thử nghiệm này bao gồm việc áp dụng thử nghiệm sử dụng đơn vị inch-pound hoặc SI. Các giá trị được nêu bằng đơn vị SI hoặc đơn vị inch-pound phải được coi là tiêu chuẩn riêng biệt. Trong văn bản, các đơn vị inch-pound được hiển thị trong dấu ngoặc. Các giá trị được nêu trong mỗi hệ thống có thể không phải là giá trị tương đương chính xác; do đó, mỗi hệ thống sẽ được sử dụng độc lập với hệ thống kia. Việc kết hợp các giá trị từ hai hệ thống có thể dẫn đến sự không phù hợp với tiêu chuẩn.

Giá trị tính theo đơn vị SI phải được đo bằng đơn vị SI hoặc bằng cách chuyển đổi thích hợp, sử dụng Quy tắc chuyển đổi và cộng lại được đưa ra trong Tiêu chuẩn IEEE / ASTM SI 10, của các phép đo được thực hiện bằng các đơn vị khác.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Cảnh báo– Hỗn hợp gốc xi măng thủy lực mới có tính ăn da và có thể gây bỏng hóa chất cho da và mô khi tiếp xúc lâu dài.

AASHIO


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – AASHTO T 106M/T 106, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese