TIÊU CHUẨN AASHTO R 49

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AASHTO R 49

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản 2009, 2009

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2018

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các quan chức vận tải và đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO)

 • Đếm trang:
  20
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AASHTO R 49, Ấn bản 2009, 2009 – Thực hành tiêu chuẩn để xác định cấp hiệu suất nhiệt độ thấp (PG) của chất kết dính nhựa đường

Thực hành tiêu chuẩn này bao gồm việc xác định các đặc tính nhiệt độ thấp của chất kết dính nhựa đường bằng cách sử dụng dữ liệu từ máy đo lưu biến chùm uốn (T 313) và máy thử lực căng trực tiếp (T 314). Thực hành tiêu chuẩn này có thể được sử dụng trên dữ liệu từ vật liệu chưa được kiểm định hoặc từ vật liệu đã qua xử lý tuổi sử dụng T 240 (RTFOT), R 28 (PAV) hoặc T 240 (RTFOT) và R 28 (PAV). Thực hành tiêu chuẩn này có thể được sử dụng trên dữ liệu được tạo ra trong phạm vi nhiệt độ từ +6 đến –36 ° C.

Thực hành tiêu chuẩn này chỉ có giá trị đối với dữ liệu về vật liệu nằm trong phạm vi phù hợp với cả hai phương pháp thử T 313 và T 314.

Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng để xác định những điều sau:

Xác định cấp PG của chất kết dính nhựa đường — Việc xác định cấp nhiệt độ thấp hoặc các cấp được chất kết dính nhựa đường đáp ứng. Việc xác định nhiệt độ tương ứng với thông số kỹ thuật, Tcr, nhiệt độ nứt tới hạn.

Sơ tuyển chất kết dính nhựa đường — Quy trình bắt buộc để đủ điều kiện cung cấp chất kết dính nhựa đường.

Xác minh cấp chất kết dính nhựa đường — Thử nghiệm cần thiết để chứng nhận rằng chất kết dính tuân thủ với chất kết dính đã được kiểm định chất lượng hiện có.

Trong khi thực hành tiêu chuẩn này xác định nhiệt độ nứt tới hạn cho nhựa đường hỗn hợp nóng điển hình (HMA), mục đích của thực hành tiêu chuẩn này là phân loại chất kết dính nhựa đường theo M 320, không phải dự đoán tính năng cho mặt đường nhựa. Tiêu chuẩn này không được sử dụng thay cho T 322.

Thực hành tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, hoạt động và thiết bị nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng quy trình này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Lưu ý 1—Các thuật toán có trong tiêu chuẩn này yêu cầu một người được đào tạo về chủ đề phương pháp số và độ nhớt dẻo thực hiện. Tuy nhiên, do tính phức tạp của các phép tính mà chúng phải được thực hiện trên máy tính. Phần mềm để thực hiện các phép tính có thể được viết hoặc mua dưới dạng bảng tính hoặc như một chương trình độc lập.2

AASHIO - TIÊU CHUẨN AASHTO R 49


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – AASHTO R 49, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN AASHTO R 49

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese