TIÊU CHUẨN AAMI 23500-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AAMI 23500-1

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội vì sự tiến bộ của dụng cụ y tế (AAMI)

 • Đếm trang:
  91
 • ANSI được phê duyệt:

  Đúng

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AAMI 23500-1, Phiên bản 2020, 2020 – Chuẩn bị và quản lý chất lượng chất lỏng để chạy thận nhân tạo và các liệu pháp liên quan – Phần 1: Yêu cầu chung

Chung

Tài liệu này là tiêu chuẩn cơ sở cho một số tiêu chuẩn khác liên quan đến thiết bị xử lý nước, nước, nước lọc máu, chất cô đặc và dịch thẩm tách (bộ tiêu chuẩn ISO 23500) và cung cấp cho những người thực hành lọc máu hướng dẫn về việc chuẩn bị dịch thẩm tách để chạy thận nhân tạo và các liệu pháp liên quan và chất lỏng thay thế để sử dụng trong các liệu pháp trực tuyến, chẳng hạn như lọc máu và lọc máu. Như vậy, tài liệu này hoạt động như một phương pháp được khuyến nghị.

Tài liệu này không đề cập đến các vấn đề lâm sàng có thể liên quan đến việc sử dụng nước, nước lọc máu, chất cô đặc hoặc dịch lọc máu không phù hợp. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe liên quan đến việc cung cấp điều trị suy thận nên đưa ra quyết định cuối cùng về các ứng dụng mà các chất lỏng này được sử dụng, ví dụ: chạy thận nhân tạo, lọc máu, chạy thận nhân tạo thông lượng cao và xử lý lại máy lọc máu, và cần phải lưu ý. các vấn đề mà việc sử dụng chất lỏng không phù hợp làm nảy sinh trong mỗi liệu pháp.

Các khái niệm được đưa vào tài liệu này không nên được coi là không linh hoạt hoặc tĩnh. Các khuyến nghị được trình bày ở đây nên được xem xét lại định kỳ để tăng cường hiểu biết về vai trò của độ tinh khiết dịch lọc máu đối với kết quả của bệnh nhân và sự phát triển công nghệ.

Bao gồm

Tài liệu này đề cập đến trách nhiệm của người dùng đối với dịch thẩm tách sau khi thiết bị được sử dụng trong quá trình chuẩn bị đã được chuyển giao và lắp đặt.

Theo mục đích của tài liệu này, dịch thẩm tách bao gồm:

a) nước thẩm tách (xem 3.17 để biết định nghĩa) được sử dụng để chuẩn bị dịch thẩm tách và dịch thay thế,

b) nước thẩm tách được sử dụng để chuẩn bị các chất cô đặc tại cơ sở của người sử dụng,

c) cô đặc,

d) dịch thẩm tách cuối cùng và dịch thay thế.

Phạm vi của tài liệu này bao gồm

a) quản lý chất lượng của thiết bị được sử dụng để xử lý và phân phối nước được sử dụng để chuẩn bị dịch lọc máu và dịch thay thế, từ thời điểm nước thành phố đi vào cơ sở lọc máu đến thời điểm dịch thẩm tách cuối cùng đi vào bể lọc máu hoặc điểm tại đó chất lỏng thay thế được truyền vào,

b) thiết bị được sử dụng để điều chế chất cô đặc từ bột hoặc môi trường có nồng độ cao khác tại cơ sở lọc máu, và

c) chuẩn bị dịch thẩm tách cuối cùng hoặc dịch thay thế từ nước thẩm tách và chất cô đặc.

CHÚ THÍCH: Vì nước được sử dụng để chuẩn bị dịch thẩm tách cũng có thể được sử dụng để xử lý lại các bình lọc máu không được đánh dấu là dành cho mục đích sử dụng một lần, nên tiêu chí này cũng đề cập đến khía cạnh sử dụng nước.

Loại trừ

Tài liệu này không áp dụng cho các hệ thống tái tạo dịch thẩm tách dựa trên chất hấp thụ nhằm tái tạo và tuần hoàn các thể tích nhỏ của dịch thẩm tách, các hệ thống điều trị thay thế thận liên tục sử dụng các dung dịch đóng gói sẵn cũng như các hệ thống và dung dịch cho thẩm phân phúc mạc.

aami


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese