Thông tin cần biết và điều kiện được cấp chứng nhận ISO 14001

  1. Trang chủ
  2. ISO 14001
  3. Thông tin cần biết và điều kiện được cấp chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001 là mong muốn của mọi tổ chức khi triển khai tiêu chuẩn ISO 14001. Chứng nhận này là gì? Áp dụng của những đối tượng nào? Thời hạn của chứng nhận ra sao? Điều kiện để được cấp chứng nhận như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết nhé!

>>> Xem thêm

♦    Giải đáp tiêu chuẩn ISO 14001 là gì và các phiên bản mới nhất

♦   Yêu cầu quản lý nguồn lực theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000 2007

Chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001 là gì?

Chứng nhận ISO 14001 là bằng chứng cho thấy khi tổ chức đã áp dụng và thành công triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Chứng nhận chỉ được cấp khi tổ chức chứng nhận đánh giá và cấp cho đơn vị đã áp dụng thành công hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

Toàn bộ quá trình chứng nhận phải được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và quy tắc chung của Tổ chức ISO thế giới. Theo đó tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong số các tiêu chuẩn nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO.

Tiêu chuẩn này là một trong những tiêu chuẩn đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn chung có hiệu lực toàn cầu đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới.

Xét trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000, tiêu chuẩn ISO 14001 đóng vai trò cốt lõi nhất để các chuyên gia, tổ chức áp dụng, triển khai cũng như chứng nhận cho các tổ chức, doanh nghiệp. tiêu chuẩn ISO 14001 đánh giá sự phù hợp về hệ thống quản lý môi trường – EMS – Environmental Management System của một tổ chức theo các yêu cầu cụ thể phù hợp với từng loại hình hoạt động, kinh doanh.

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 theo phiên bản nào?

Chứng nhận ISO 14001 có giá trị hiệu lực khi tổ chức áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Điều này cũng đồng nghĩa với việc theo chuẩn ISO 14001 có bao nhiêu phiên bản thì sẽ có bấy nhiêu phiên bản chứng nhận. 

Tổ chức ISO chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 14001 lần đầu tiên vào năm 1996. Sau đó 8 năm, tiêu chuẩn ISO 14001:2004 được ban hành sau khi sửa đổi một số nội dung để thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001:1996. Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Tổ chức ISO tiếp tục ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 để thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001:2004.

Tìm hiểu thêm:  Lợi ích và tầm quan trọng từ khóa học ISO 14001

Theo đó các tổ chức có thời hạn 3 năm tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2015 để tiến hành chuyển đổi khi sanh tiêu chuẩn. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2018, giấy chứng nhận ISO 14001 phiên bản 2004 chính thức hết hiệu lực. Hiện tại tất cả các tổ chức đều phải triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 để đạt được chứng nhận theo phiên bản tương ứng.

Đối tượng có cơ hội được cấp chứng nhận ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 quy định những yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường. Mỗi doanh nghiệp có thể sử dụng tiêu chuẩn này để làm cơ sở nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình. Thông qua đó tổ chức sẽ quản lý được trách nhiệm môi trường một cách có hệ thống để góp phần phát triển bền vững trụ cột môi trường.

Đặc điểm về mục tiêu của tiêu chuẩn có ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng tác dụng. Đối tượng triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cũng chính là đối tượng có cơ hội được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn này. 

Tiêu chuẩn ISO 14001 cho phép áp dụng với mọi tổ chức không phân biệt về quy mô, bản chất hay loại hình. Các tổ chức có vận dụng những khía cạnh môi trường nảy sinh từ các hoạt động sản xuất sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ muốn xác minh bản thân có thể kiểm soát và không gây ảnh hưởng đến môi trường đều có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001.

Tổ chức cấp chứng nhận ISO 14001

Các tổ chức muốn đạt được chứng nhận ISO 14001 thì phải tiến hành triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 và được đánh giá bởi tổ chức chứng nhận ISO đã được chỉ định. Tổ chức cấp chứng nhận ISO 14001 Việt Nam phải là pháp nhân đã được phép hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận.

Cụ thể tổ chức chủ nhiệm là đơn vị được chỉ định (cấp phép) hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó tại Việt Nam đang có hai loại hình tổ chức như vậy là tổ chức tại Việt Nam đã đăng ký hoạt động, được cấp phép tại Việt Nam và tổ chức nước ngoài đã đăng ký hoạt động, được cấp phép tại Việt Nam.

Tổ chức Bùi Quý khách phải có giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận ISO 14001 được cấp từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra tổ chức còn phải có những hồ sơ pháp lý khác liên quan bao gồm giấy đăng ký kinh doanh, hồ sơ chuyên gia đánh giá, hồ sơ năng lực…

Đặc điểm của giấy chứng nhận ISO 14001

Các tổ chức sẽ được cấp giấy chứng nhận ISO 14001 phiên bản 2015 khi áp dụng thành công hệ thống quản lý môi trường có hiệu lực theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Toàn bộ quá trình các chứng nhận phải đánh giá thực tế bởi tổ chức cấp chứng nhận ISO 14001 được chỉ định bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tìm hiểu thêm:  Yêu cầu rủi ro và cơ hội trong ISO 14001

Khi tổ chức đã tới được yêu cầu về đề tài liệu, hồ sơ và quá trình triển khai hệ thống quản lý môi trường trong thực tế đúng với hồ sơ thì sẽ được cấp chứng nhận. Chứng nhận được cấp một bản và có hiệu lực trong thời hạn 3 năm. Trong thời hạn được cấp chứng nhận, tổ chức sẽ phải chịu sự giám sát định kỳ 12 tháng/ lần.

Điều kiện để được cấp chứng nhận ISO 14001

các tổ chức cần phải tìm hiểu và triển khai hệ thống quản lý môi trường theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001. Chỉ khi triển khai thành công thi tổ chức mới có thể được cấp chứng nhận ISO 14001. Điều kiện cơ bản bao gồm:

Triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

Điều kiện đầu tiên cũng là điều kiện trên hết chính là tổ chức phải xây dựng và triển khai hệ thống quản lý môi trường theo đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001. Các yêu cầu của tiêu chuẩn được chi tiết với nội dung 10 điều khoản. 

Trong đó ba điểm khoảng đầu tiên là giới thiệu chung về tiêu chuẩn bao gồm tài liệu viện dẫn, phạm vi áp dụng, thuật ngữ và định nghĩa. 7 điều khoản còn lại được xây dựng theo chu trình PDCA bao gồm:

  • Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức;
  • Điều khoản 5 – Lãnh đạo;
  • Điều khoản 6 – Hoạch định;
  • Điều khoản 7 – Hỗ trợ;
  • Điều khoản 8 – Thực hiện;
  • Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả hoạt động;
  • Điều khoản 10 – Cải tiến.

Điều kiện về ĐTM

Tổ chức muốn được cấp chứng chỉ ISO 14001 thì phải có các giấy tờ về ĐTM – cam kết bảo vệ môi trường và đề án Bảo vệ môi trường. Các tổ chức chứng nhận sẽ căn cứ vào hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về môi trường để quyết định có các giấy tờ ĐTM xác nhận trách nhiệm pháp lý hay không.

Thực hiện đánh giá chứng nhận

Điều kiện cuối cùng là tổ chức phải thực hiện đánh giá chứng nhận để chứng minh tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Quá trình phải được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận đã được chỉ định. Ngoài ra tổ chức phải thực hiện đánh giá nội bộ bên trong doanh nghiệp của mình kết hợp với các hành động khắc phục, hành động cải tiến. Tài liệu và hồ sơ phải có sự thống nhất đối với hoạt động thực tế của hệ thống quản lý chất lượng.

Quý vị muốn biết chi tiết quy trình chứng nhận ISO 14001 và các bước triển khai hệ thống quản lý môi trường? Hãy đến với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế để được hỗ trợ dịch vụ chất lượng bằng cách gọi điện qua hotline 0908 060 060 nhé!

Bài viết liên quan