Quy định và đặc điểm về tiêu chuẩn BRC HACCP

 1. Trang chủ
 2. HACCP
 3. Quy định và đặc điểm về tiêu chuẩn BRC HACCP

BRC HACCP đang là một trong những tiêu chuẩn được nhiều người quan tâm và muốn được cấp chứng nhận. Đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đang có nhu cầu mở rộng ra thị trường quốc tế. Quy định về tiêu chuẩn này như thế nào?

>>> Xem thêm

♦  Đối tượng và mục đích xây dựng kế hoạch HACCP là gì

♦  101 lợi ích dành cho cho công ty áp dụng HACCP

BRC HACCP

BRC HACCP

BRC HACCP là gì?

BRC và HACCP thực chất là hai tiêu chuẩn khác nhau. Tuy nhiên BRC HACCP lại cùng hướng đến các sản phẩm là thực phẩm nên thường được xếp cạnh nhau. Hai tiêu chuẩn này thường đi đôi với nhau trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu ra những thị trường khó tính trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ hay các quốc gia EU…

Tiêu chuẩn BRC là gì?

BRC được viết tắt bởi cụm từ tiếng Anh British Retail Consortium có nghĩa là Hiệp hội các nhà bán lẻ Anh. Đây là tiêu chuẩn được đưa ra và phát triển nhằm giúp các nhà bán lẻ về những yêu cầu của luật định cũng như bảo vệ cho người tiêu dùng thông qua cách cung cấp đánh giá cơ bản về những công ty cung cấp thực phẩm cho các nhà bán lẻ đó.

Tiêu chuẩn BRC chính thức được Hiệp hội các nhà bán lẻ Anh Quốc phát triển vào năm 1998 và giới thiệu như một tiêu chuẩn kỹ thuật thực phẩm. Sau này tiêu chuẩn kỹ thuật thực phẩm BRC đã được đổi thành tiêu chuẩn thực phẩm toàn cầu BRC.

Có thể nói việc áp dụng tiêu chuẩn BRC chính là một giấy thông hành cho những doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Anh Quốc cũng như một số tập đoàn bán lẻ lớn ở Hoa Kỳ. Tiêu chuẩn brc cung cấp những đánh giá cơ bản liên quan đến yêu cầu về sản xuất và kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào. 

Tiêu chuẩn HACCP là gì?

Tiêu chuẩn HACCP được cấp dựa trên cơ sở doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm triển khai hệ thống HACCP hiệu quả. Hệ thống HACCP có tên gọi đầy đủ là Hazard Analysis and Critical Control Point System – Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn.

Tên gọi đã thể hiện được đặc điểm cũng như mục đích của tiêu chuẩn HACCP. HACCP được xây dựng nhằm xác định mối nguy, đánh giá mức độ rủi ro và đưa ra các biện pháp để kiểm soát mối nguy đáng kể để đối với vấn đề an toàn thực phẩm. Hệ thống HACCP sẽ loại bỏ, ngăn ngừa hoặc giảm mối nguy đến mức có thể chấp nhận được.

Mục tiêu mà HACCP hướng đến là các mối nguy, loại bỏ mối nguy để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng cuối cùng. Hệ thống hoạt động xuyên suốt trong toàn bộ chuỗi thực phẩm từ khi nhập nguyên liệu đầu vào tới khi tiêu thụ sản phẩm. 

Tìm hiểu thêm:  Tổng hợp những thuật ngữ cơ bản về bộ tiêu chuẩn HACCP

HACCP chỉ tập trung vào an toàn sức khỏe mà không đánh giá chất lượng sản phẩm. Thế nhưng tiêu chuẩn và chương trình HACCP vẫn là cơ sở của hầu hết hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm hiện nay. Điển hình như hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 22000.

Mối liên hệ BRC HACCP

BRC HACCP có mối liên hệ mật thiết với nhau. Điều này thể hiện trực tiếp thông qua đặc trưng của tiêu chuẩn BRC. Cụ thể để tiêu chuẩn thực phẩm toàn cầu BRC có yêu cầu cơ bản và được đặt ngay tại điều khoản đầu tiên liên quan đến hệ thống HACCP.

Theo đó việc áp dụng hệ thống HACCP theo những nguyên tắc của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế CODEX có hiệu lực với tất cả thành viên của hiệp hội BRC và những nhà cung cấp thực phẩm cho hiệp hội này. Tiêu chuẩn BRC chỉ cung cấp những đánh giá cơ bản yêu cầu liên quan đến vấn đề sản xuất, kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào.

Về mặt sản xuất, BRC yêu cầu công ty, doanh nghiệp tham gia phải được chứng nhận về hệ thống HACCP. Quá trình xem xét tiêu chuẩn BRC phải được thực hiện theo kế hoạch thích hợp diễn ra hàng năm để đảm bảo thẩm định kế hoạch an toàn thực phẩm cũng như sự phù hợp, thích đáng và sự hiệu quả của hệ thống HACCP.

Nguyên tắc áp dụng của BRC HACCP

BRC HACCP có nguyên tắc khác cũng khác nhau. Mặt khác tùy thuộc vào đặc điểm của doanh nghiệp mà phương thức thực hiện cũng sẽ khác nhau. Cụ thể:

Nguyên tắc áp dụng của tiêu chuẩn BRC

doanh nghiệp tham gia vào PRC phải thể hiện bản thân cam kết thực hiện các yêu cầu theo Tiêu chuẩn toàn cầu về An toàn thực phẩm. Cam kết thể hiện thông qua việc cung cấp nguồn lực phù hợp, thông tin hữu ích và hệ thống phải luôn xem xét, hành động để cải tiến hiệu quả. 

 • Ban lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp phải cung cấp mọi nguồn lực bao gồm tài chính và nhân lực theo đúng yêu cầu để thực hiện cũng như cải tiến những quá trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng và kế hoạch an toàn thực phẩm.
 • Doanh nghiệp phải có kênh thông tin hữu ích và đưa ra báo cáo chính xác, rõ ràng đến ban lãnh đạo cấp cao từ những phòng ban có trách nhiệm giám sát tuân thủ Tiêu chuẩn toàn cầu về An toàn thực phẩm. Các phòng ban đầu phải tiến hành báo cáo thường xuyên, định kỳ về việc thực hiện.
 • Ban lãnh đạo của công ty phải đảm bảo doanh nghiệp có quy trình nhận diện, quan tâm tới những vấn đề an toàn thực phẩm và hợp pháp trong cấp độ chiến lược.
 • Các mục tiêu về an toàn và chất lượng thực phẩm cần phải được văn bản hóa, thiết lập, giám sát và xem xét kỹ lưỡng.
 • Quá trình xem xét bao gồm đánh giá nội bộ, kế hoạch hành động, các chỉ số đo lường, sự cố, hành động khắc phục… yêu phải được thực hiện theo kế hoạch để đảm bảo hiệu quả cho hệ thống HACCP.
 • Doanh nghiệp phải có phiên bản hiện hành với tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm.
Tìm hiểu thêm:  Đối tượng và mục đích xây dựng kế hoạch HACCP là gì

Nguyên tắc áp dụng của tiêu chuẩn HACCP

BRC HACCP có mối liên hệ mật thiết với nhau. Doanh nghiệp được chứng nhận tiêu chuẩn HACCP sẽ có cơ hội mở rộng thị trường quốc tế. Để làm được điều đó thì doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng chương trình hát với bảy nguyên tắc cơ bản bao gồm:

 • Nguyên tắc 1 – Phân tích mối nguy: Phân tích mối nguy bao gồm mối nguy sinh học, vật lí học và hóa học đồng thời đánh giá mức độ rủi ro của mỗi khi đó đối với người sử dụng.
 • Nguyên tắc 2 – Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCP: Điểm kiểm soát tới hạn cần được xác định để có thể áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp giúp ngăn ngừa hoặc loại bỏ những mối nguy. 
 • Nguyên tắc 3 – Xác định ngưỡng tới hạn của CCP: ngưỡng tới hạn cần được thiết lập ở mức tối đa hoặc tối thiểu cho những đặc tính cơ bản của sản phẩm. Bước thiết lập ngưỡng tới hạn cần được tiến hành chi tiết cho từng mối nguy.
 • Nguyên tắc 4 – Thiết lập các thủ tục kiểm soát điểm tới hạn: thủ tục kiểm soát điểm tới hạn cần được thiết lập để theo dõi quá trình kiểm soát tại từng điểm CCP. Mục đích nhằm kiểm tra xem các điểm kiểm soát tới hạn đã được đáp ứng hay chưa đồng thời lưu giữ hồ sơ chứng minh.
 • Nguyên tắc 5 – Thiết lập hành động khắc phục: hành động khắc phục có thể là một hoặc nhiều cho từng mối nguy, từng điểm kiểm soát tới hạn để đảm bảo không có bất cứ sản phẩm không an toàn nào bị lọt ra ngoài thị trường.
 • Nguyên tắc 6 – Thiết lập thủ tục kiểm tra và xác minh: thủ tục kiểm tra và xác minh được thực hiện nhằm đảm bảo kế hoạch và chương trình HACCP được xác nhận hoạt động hiệu quả. Quá trình cần thực hiện thông qua đo lường và giám sát thực tế thế.
 • Nguyên tắc 7 – thiết lập thủ tục lưu trữ hồ sơ, tài liệu: Mỗi một hành động trong quá trình triển khai chương trình HACCP đều cần phải văn bản hóa để phục vụ hoạt động kiểm tra, thanh tra cũng như chứng minh tính hiệu quả của hệ thống.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tới văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được tư vấn chi tiết nhé!

Bài viết liên quan