Hệ thống quản lý chất lượng Q.Base

  1. Trang chủ
  2. Tin Tông Hợp Quốc Tế
  3. Hệ thống quản lý chất lượng Q.Base

Updated: 04/09/2021 by ISO QUỐC TẾ

isored - Hệ thống quản lý chất lượng Q.Base

Kể từ khi tiêu chuẩn chất lượng – ISO 9000 phát triển nhanh chóng, một vấn đề đã nảy sinh là các công ty gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng các tiêu chuẩn này, đặc biệt là vấn đề chi phí.

Telare – Cơ quan chứng nhận chất lượng hàng đầu tại New Zealand sau khi nghiên cứu thị trường đã đưa ra Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) vẫn sử dụng các tiêu chuẩn cơ bản của ISO9000, nhưng theo hướng đơn giản và dễ áp ​​dụng hơn. Hệ thống này bao gồm tất cả các yêu cầu cơ bản mà doanh nghiệp cần để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng và giữ niềm tin của họ vào sản phẩm hoặc dịch vụ. Hệ thống này được gọi ngắn gọn là Q.Base.

Đối với một số vấn đề, Q.Base không làm rõ như trong ISO9000 mà yêu cầu công ty xây dựng một số tiêu chuẩn cơ bản. Một công ty có thể bắt đầu từ hệ thống Q.Base và phát triển các tiêu chuẩn của mình theo ISO9000. Q.Base rất linh hoạt và mỗi công ty có thể áp dụng hệ thống này tùy theo điều kiện kinh doanh thực tế. Hệ thống này là một công cụ rất cần thiết để quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không chỉ trong công tác quản lý chất lượng.

Hệ thống Q.Base là tập hợp các kinh nghiệm quản lý chất lượng tại New Zealand và một số quốc gia khác như Đan Mạch, Canada, Úc và Thụy Điển. Q.Base tập trung vào các khía cạnh chính trong công việc và chính sách quản lý chất lượng; kiểm tra hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp chuỗi; trong việc quản lý nguồn lực, xử lý và hoàn thiện sản phẩm; trong kiểm toán, duy trì tài liệu và đào tạo và nâng cao chất lượng.

Q.Base không phải là một tiêu chuẩn quốc tế như ISO9000, nhưng nó ngày càng được áp dụng rộng rãi như một tiêu chuẩn trong việc chứng nhận một hệ thống đáp ứng các yêu cầu chất lượng hay không. Q.Base sử dụng các nguyên tắc mà ISO9000 sử dụng, nhưng theo cách dễ dàng và dễ áp ​​dụng hơn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới phát triển Hệ thống quản lý chất lượng của họ.

Q.Base bao gồm đầy đủ các yếu tố cơ bản của hệ thống chất lượng, giúp doanh nghiệp kiểm soát các hoạt động kinh doanh chính trong quá trình hoạt động của mình. Nó tập trung vào việc phân chia trách nhiệm và ủy quyền, khiến nhân viên phải chịu trách nhiệm về những việc làm của họ.

Sau khi đáp ứng tất cả các yêu cầu của Q.Base, doanh nghiệp có thể áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng mới và dần dần đáp ứng tất cả các yêu cầu của ISO9000 (bao gồm cả ISO 9001).

Q.Base rất linh hoạt và không mâu thuẫn với ISO9000 hoặc TQM và nó cũng hữu ích cho các nhà cung cấp cho các công ty lớn hơn đã có chứng nhận ISO9000.

Kết luận, Q.Base được áp dụng trong các điều kiện sau:

o Giới thiệu về quản lý chất lượng trong công ty nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh và tuân theo việc quản lý chất lượng sản phẩm một cách kinh tế nhất.

o Căn cứ vào hợp đồng giữa công ty và khách hàng (bên A và bên B), khi khách hàng có yêu cầu, công ty nên áp dụng Q.Base trong quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng sản phẩm cung cấp.

o Chứng nhận của bên thứ ba: Hệ thống quản lý chất lượng của công ty được tổ chức chứng nhận kiểm tra và chính thức chứng nhận.

[related_post]


Quý khách hàng, doanh nghiệp có nhu cầu về các Tiêu chuẩn / Chứng nhận ISO xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua:

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG ISO QUỐC TẾ

Hotline: 0988 35 9999 | 0904 889 859 , hoặc email: isoquocte@gmail.com

Website: https://isoquocte.com

Thanks and best regards !

 

Tags:

GIỚI THIỆU

Văn Phòng Chứng Nhận Kiểm Soát Chất Lượng ISO Quốc Tế

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những tổ chức uy tín nhất  hợp tác với các tổ chức chứng nhận quốc tế trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là tuân thủ đầy đủ các quy tắc công nhận quốc tế.

Công ty chúng tôi, được thành lập dưới sự lãnh đạo của các nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm và tích lũy kiến ​​thức trong các công ty giám sát và chứng nhận uy tín quốc tế và quốc gia.

Các tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, SA 8000, HACCP, GMP, FSSC 22000, IATF 16949 ….v…v…v…

Chứng nhận được công nhận toàn cầu bỏi tổ chức International Accreditation Service  IAS ( Hoa Kỳ )International Accreditation Forum ( IAF )

iso certificate slidebar - Hệ thống quản lý chất lượng Q.Base
  iaf certsearch   FDA   Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế   Tổ chức Công Nhận Quốc Tế   IAF ISO QUỐC TẾ   ISO  

Dịch Vụ Chứng Nhận ISO

Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page