Chi tiết yêu cầu về nguồn lực theo TCVN ISO 14001 2015 thuvienphapluat

 1. Trang chủ
 2. ISO 14001
 3. Chi tiết yêu cầu về nguồn lực theo TCVN ISO 14001 2015 thuvienphapluat

Updated: 04/09/2021 by ISO QUỐC TẾ

TCVN ISO 14001 2015 thuvienphapluat cung cấp thông tin chính xác, nội dung yêu cầu đầy đủ hỗ trợ các tổ chức trong quá trình thực hiện. Tiêu chuẩn này quy định 10 điều khoản cho tất cả tổ chức thuộc mọi lĩnh vực trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

>>>> Xem thêm

♦    Nội dung thời hạn và giá trị của chứng chỉ ISO 14001:2015

♦    5 nguyên tắc cơ bản cần biết khi xây dựng ISO 14001 2015

- Chi tiết yêu cầu về nguồn lực theo TCVN ISO 14001 2015 thuvienphapluat

ISO 14001 2015 thuvienphapluat wp-image-8019 size-full” title=”TCVN ISO 14001 2015 thuvienphapluat” src=”https://isoquocte.com/wp-content/uploads/2020/11/TCVN-iso-14001-2015-thuvienphapluat.jpg” alt=”TCVN ISO 14001 2015 thuvienphapluat” width=”512″ height=”373″ data-id=”8019″ /> TCVN ISO 14001 2015 thuvienphapluat

Khái quát yêu cầu về nguồn lực

Yêu cầu về nguồn lực nằm trong điều khoản 7 của tiêu chuẩn TCVN ISO 14001 2015 thuvienphapluat. Đây là phiên bản tiếng Việt có giá trị tương đương với tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO. 

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng xây dựng một khuôn khổ cho tất cả tổ chức để bảo vệ môi trường, nhắn lại những tác động xấu đối với môi trường để giúp cân bằng 3 yếu tố môi trường, xã hội và kinh tế.

Yêu cầu về nguồn lực là nội dung nằm trong điều khoản 7 – Hỗ trợ của tiêu chuẩn này. Theo đó tổ chức phải xác định cũng như cung cấp những nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.

Các nguồn lực cần thiết cho chức năng có hiệu lực và cải tiến hệ thống quản lý môi trường, nâng cao hiệu quả của hoạt động môi trường. Lãnh đạo cao nhất của tổ chức cần phải đảm bảo những người có trách nhiệm với hệ thống quản lý môi trường đã được hỗ trợ bởi những nguồn lực cần thiết.

TCVN ISO 14001 2015 thuvienphapluat chỉ rõ, các nguồn lực nội bộ có thể được bổ sung từ một hay nhiều nhà cung cấp bên ngoài. Những nguồn lực có thể bao gồm tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, công nghệ, cơ sở hạ tầng và nguồn lực về tài chính.

Yêu cầu về năng lực theo ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 thuvienphapluat còn quy định về năng lực đối với cá nhân, tất cả những người làm việc chịu sự kiểm soát của tổ chức. Cụ thể tổ chức cần phải:

 • Xác định năng lực cần thiết đối với cá nhân hoặc những người làm việc chịu sự kiểm soát của mình có ảnh hưởng tới kết quả hoạt động môi trường và khả năng đáp ứng được nghĩa vụ tuân thủ;
 • Đảm bảo những người chịu sự kiểm soát của tổ chức có đủ năng lực trên cơ sở kinh nghiệm, đào tạo và giáo dục thích hợp;
 • Xác định được những nhu cầu đào tạo tương ứng với những khía cạnh môi trường và hệ thống quản lý môi trường;
 • Khi có thể áp dụng, tổ chức cần thực hiện hành động để đạt được năng lực cần thiết cũng như đánh giá hiệu lực của các hành động đã thực hiện.

Các yêu cầu về năng lực của TCVN ISO 14001 2015 thuvienphapluat tác dụng của những người chịu sự kiểm soát của tổ chức có ảnh hưởng tới kết quả hoạt động môi trường bao gồm những người làm công việc có khả năng gây tác động môi trường đáng kể; những người được giao trách nhiệm liên quan tới hệ thống quản lý môi trường bao gồm cả đối tượng thực hiện xác định đánh giá tác động môi trường hoặc nghĩa vụ tuân thủ, đối tượng góp phần vào việc đạt được mục tiêu của môi trường, đối tượng ứng phó với những tình huống khẩn cấp, đối tượng thực hiện đánh giá nội bộ và đối tượng thực hiện đánh giá sự tuân thủ.

Yêu cầu về nhận thức theo ISO 14001:2015

Tổ chức cần phải đảm bảo cá nhân và những người làm việc chịu sự kiểm soát của mình có được nhận thức về:

 • Chính sách môi trường;
 • Những khía cạnh về môi trường có ý nghĩa và tác động môi trường trong thực tế hoặc tác động môi trường tiềm ẩn có liên quan tới công việc của họ;
 • Đóng góp của họ vào tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường;
 • Ảnh hưởng của sự không phù hợp đối với những yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường.

TCVN ISO 14001 2015 thuvienphapluat yêu cầu các cá nhân, tổ chức trong doanh nghiệp phải có nhận thức về chính sách môi trường. Việc nhận thức không đúng về chính sách môi trường có nghĩa là các kết đều phải được ghi nhớ hoặc những người chịu sự kiểm soát của tổ chức phải có bản sao về chính sách môi trường.

Trong trường hợp khác thì những người này phải biết về sự tồn tại của chính sách môi trường, mục đích cũng như vai trò của họ đối với việc đạt được cam kết. tao cái đó bao gồm cả cách thức làm việc của những đối tượng này có thể ảnh hưởng tới khả năng tổ chức trong thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối thủ của mình.

Yêu cầu về trao đổi thông tin theo ISO 14001:2015

Tổ chức cần phải thiết lập, triển khai và duy trì một hay nhiều quá trình cần thiết cho trao đổi thông tin bên ngoài và thông tin nội bộ tích hợp với hệ thống quản lý môi trường. Đây là yêu cầu bắt buộc trong TCVN ISO 14001 2015 thuvienphapluat.

Trong quá trình thiết lập thông tin trao đổi, tổ chức cần tính đến những nghĩa vụ tuân thủ của bản thân; đảm bảo thông tin được trao đổi về môi trường nhất quán với thông tin phát sinh từ hệ thống quản lý môi trường; nguồn thông tin phải đảm bảo đáng tin cậy. Cụ thể:

Yêu cầu về trao đổi thông tin nội bộ

Tổ chức cần phải trao đổi thông tin nội bộ liên quan tới hệ thống quản lý môi trường giữa các bộ phận chức năng và các cấp khác nhau. Nội dung bao gồm những thay đổi của hệ thống quản lý môi trường.

Đồng thời tổ chức còn phải đảm bảo một hay nhiều quá trình trao đổi thông tin cho phép cá nhân hoặc những người làm việc chịu sự kiểm soát của tổ chức có khả năng đóng góp để cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.

Quá trình trao đổi thông tin tổ chức cần phải cân nhắc đến cơ cấu nội bộ nhằm đảm bảo việc trao đổi thông tin diễn ra giữa các cấp độ và những bộ phận chức năng tích hợp. Cách tiếp cận duy nhất có thể đủ nhằm đáp ứng các yêu cầu của những liên quan tâm khác nhau hoặc có thể cần cùng lúc nhiều phương pháp tiếp cận để giải quyết nhu cầu cụ thể của từng bên quan tâm độc lập.

Yêu cầu trao đổi thông tin bên ngoài

Tổ chức còn phải trao đổi thông tin với bên ngoài về những vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý môi trường theo một hoặc nhiều quy trình trao đổi thông tin đã được thiết lập từ trước và theo yêu cầu nghĩa vụ tuân thủ của mình. thông tin về tổ chức nhận được có thể bao gồm những yêu cầu từ các bên quan tâm hoặc gồm những cảm nghĩ, quan điểm về cách thức quản lý của tổ chức.

Tất cả thông tin phải được đảm bảo tính minh bạch, công khai và thích hợp. không chỉ thế tổ chức còn phải đảm bảo tính trung thực cho nguồn thông tin và không gây hiểu lầm cho những người chỉ dựa trên kết quả từ thông tin báo cáo. Tổ chức không được loại trừ các thông tin có liên quan.

Yêu cầu về thông tin dạng văn bản

Chứng chỉ ISO 14001 hệ thống quản lý môi trường của tổ chức cần phải đảm bảo thông tin dạng văn bản và được tổ chức xác định là cần thiết nhằm đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường theo đúng tiêu chuẩn này. TCVN ISO 14001 2015 còn đưa ra quy định đối với việc tạo lập, cập nhật và kiểm soát thông tin dạng văn bản.

tổ chức phải tạo lập và duy trì thông tin dạng văn bản đầy đủ nhằm đảm bảo hệ thống quản lý môi trường thích hợp, có hiệu lực. Trọng tâm của việc áp dụng dựa trên cơ sở hệ thống quản lý môi trường và kết quả từ hoạt động môi trường thay vì dựa trên hệ thống kiểm soát thông tin dạng văn bản phức tạp.

Quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin có thể liên hệ tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0986.81.6789 – 0988.35.9999 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ để được tư vấn cũng như hỗ trợ dịch vụ nhé!

GIỚI THIỆU

Văn Phòng Chứng Nhận Kiểm Soát Chất Lượng ISO Quốc Tế

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những tổ chức uy tín nhất  hợp tác với các tổ chức chứng nhận quốc tế trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là tuân thủ đầy đủ các quy tắc công nhận quốc tế.

Công ty chúng tôi, được thành lập dưới sự lãnh đạo của các nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm và tích lũy kiến ​​thức trong các công ty giám sát và chứng nhận uy tín quốc tế và quốc gia.

Các tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, SA 8000, HACCP, GMP, FSSC 22000, IATF 16949 ….v…v…v…

Chứng nhận được công nhận toàn cầu bỏi tổ chức International Accreditation Service  IAS ( Hoa Kỳ )International Accreditation Forum ( IAF )

iso certificate slidebar - Chi tiết yêu cầu về nguồn lực theo TCVN ISO 14001 2015 thuvienphapluat
  iaf certsearch   FDA   Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế   Tổ chức Công Nhận Quốc Tế   IAF ISO QUỐC TẾ   ISO  

Dịch Vụ Chứng Nhận ISO

Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page