Chi tiết về rủi ro và cơ hội trong TCVN ISO 14001:2015

 1. Trang chủ
 2. ISO 14001
 3. Chi tiết về rủi ro và cơ hội trong TCVN ISO 14001:2015

TCVN ISO 14001:2015 là văn bản cơ sở để các tổ chức tại Việt Nam tìm hiểu thông tin cũng như áp dụng hệ thống để môi trường vào thực tế. Một trong những nội dung quan trọng của hệ thống quản lý môi trường là rủi ro và cơ hội. Yêu cầu đối với tiêu chí này như thế nào?

>>> XEM THÊM

♦    Mục đích và quy định với hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

♦    Giải mã mối tương quan giữa chu trình PDCA và ISO 14001:2015 tiếng Việt

TCVN ISO 14001 2015 - Chi tiết về rủi ro và cơ hội trong TCVN ISO 14001:2015

TCVN ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015 là gì?

Nhu cầu áp dụng và đánh giá sự phù hợp với chứng nhận ISO 14001 dần tăng lên theo thời gian. Nguyên nhân là bởi các tổ chức, doanh nghiệp đã tự ý thức được tầm quan trọng của môi trường đối với mục tiêu phát triển chung của mình và sự bền vững của xã hội – kinh tế. 

Trong giai đoạn từ sau năm 2000 đến nay số lượng tổ chức triển khai tiêu chuẩn ISO 14001 tăng lên mạnh mẽ. Việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 giúp bảo vệ môi trường, ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ những tác động xấu cho môi trường, những bất lợi còn tiềm ẩn để nâng cao kết quả thực hiện môi trường.

Việt Nam là một trong số những quốc gia thành viên của tổ chức chứng nhận ISO đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng bằng việc chuyển đổi chi tiêu chuẩn ISO 14001 sang tiếng Việt. TCVN ISO 14001:2015 chính là phiên bản tiếng Việt của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 – Tiêu chuẩn ISO 14001 mới nhất do Tổ chức ISO ban hành.

Tiêu chuẩn này được ban hành để thay thế cho tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN ISO 14001:2010 – tương đương với tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Đồng thời tiêu chuẩn này có giá trị tương đương với ISO 14001:2015, được biên soạn bởi Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 207, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Sơ lược khái niệm rủi ro và cơ hội trong tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015

Các tổ chức có thể cập nhật thông tin và tìm hiểu chi tiết về những yêu cầu tại văn bản TCVN ISO 14001:2015 PDF. Theo đó tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành nhằm tạo ra một khuôn khổ chung cho các tổ chức để có thể bảo vệ môi trường cũng như ứng phó với các điều kiện biến đổi môi trường. Thông qua đó tạo sự cân bằng giữa ba yếu tố môi trường và nhu cầu về kinh tế – xã hội.

Rủi ro và cơ hội là hai trong số những vấn đề quan trọng của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Theo đó, hệ thống quản lý được hiểu là tập hợp những yếu tố có quan hệ hoặc có sự tương tác với nhau trong một tổ chức để thiết lập nên những chính sách, mục tiêu và các quá trình nhằm đạt được các mục tiêu đó.

Hệ thống quản lý môi trường là một phần của hệ thống quản lý được dùng nhằm quản lý các khía cạnh môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tuân thủ cũng như giải quyết các rủi ro và cơ hội. Định nghĩa về rủi ro và cơ hội theo TCVN ISO 14001:2015 được hiểu như sau:

 • Rủi ro tác động của sự không chắc chắn. Tác động này là một sai lệch so với dự kiến bao gồm cả tác động tích cực và tác động tiêu cực. Sự không chắc chắn được hiểu là là tình trạng hoặc là một phần, thiếu hụt thông tin có liên quan tới việc hiểu hoặc nhận thức một sự kiện hay hệ quả của sự kiện đó hoặc khả năng có thể xảy ra của nó.
 • Thông thường rủi ro được đặc trưng bởi sự dẫn chiếu liên quan đến sự kiện và hậu quả tiềm ẩn hoặc sự kết hợp giữa hai yếu tố này. Rủi ro thường thể hiện bằng cách kết hợp các hệ quả của một sự kiện và khả năng xảy ra kèm theo sự cố. Định nghĩa cụ thể của những khái niệm liên quan được chi tiết này TCVN 9788:2013.
 • Rủi ro và cơ hội là kết quả bất lợi tiềm ẩn – mối đe dọa và các kết quả có lợi tiềm ẩn – cơ hội. Hai khái niệm này đối lập với nhau đem đến cả lợi ích và bất lợi cho tổ chức khi áp dụng hệ thống quản lý môi trường.

Yêu cầu hoạch định giải quyết rủi ro và cơ hội

ISO 14001:2015 quy định rõ về hoạch định để giải quyết các rủi ro và cơ hội. Quá trình này nằm trong bước đầu tiên của chu trình PDCA – chu trình được áp dụng cho tất cả tiêu chuẩn về hệ thống quản lý nhằm cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.

Khái quát về hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

Các tổ chức khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015 thì phải tiến hành thiết lập, triển khai và duy trì một hay nhiều quá trình cần thiết để có thể đáp ứng được yêu cầu trong hành động giải quyết rủi ro và cơ hội. Khi hoạch định hệ thống quản lý môi trường, tổ chức cần phải cân nhắc về:

 • Các vấn đề liên quan đến bối cảnh của tổ chức trong việc xác định vấn đề nội bộ và vấn đề bên ngoài. Tổ chức phải xác định những vấn đề có liên quan đến mục đích và ảnh hưởng tới khả năng đạt được kết quả dự kiến khi triển khai hệ thống quản lý môi trường của mình. Những vấn đề này phải bao gồm các điều kiện môi trường có khả năng hoặc chịu ảnh hưởng đến tổ chức;
 • Tổ chức phải xác định được nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm có liên quan tới hệ thống quản lý môi trường hoặc nhu cầu và mong đợi trở thành nghĩa vụ tuân thủ;
 • Phạm vi của hệ thống quản lý môi trường tổ chức triển khai.

Mặt khác tổ chức còn phải xác định rủi ro và cơ hội có liên quan tới những khía cạnh môi trường, các nghĩa vụ tuân thủ và những vấn đề, yêu cầu khác được nhận biết thông qua vấn đề nội bộ, vấn đề bên ngoài hoặc nhu cầu, mong đợi của các bên quan tâm. 

Đây là những vấn đề cần phải giải quyết nhằm đảm bảo hệ thống quản lý môi trường có thể đạt được kết quả dự kiến; ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động không mong muốn bao gồm cả những tác động tiềm ẩn có ảnh hưởng tới điều kiện môi trường bên ngoài và tổ chức; đạt được sự cải tiến liên tục theo đúng yêu cầu của chu trình PDCA.

TCVN ISO 14001:2015 cũng yêu cầu Tổ chức phải xác định được tình huống khẩn cấp tiềm ẩn trong phạm vi hệ thống quản lý môi trường của mình. Trong đó bao gồm những trường hợp có thể tác động tới môi trường.

Yêu cầu về hoạch định hành động

Tổ chức cần phải hoạch định việc thực hiện các hành động để giải quyết những khía cạnh môi trường có ý nghĩa, các nghĩa vụ tuân thủ, rủi ro và cơ hội đã được nhận biết. 

Không chỉ thế tổ chức còn phải hoạch định phương pháp để tích hợp và thực hiện những hành động vào các quá trình thuộc hệ thống quản lý môi trường hoặc các quá trình hoạt động chủ chốt khác; Đánh giá tính hiệu lực của những hành động đã thực hiện. Trong quá trình hoạch định, tổ chức cần phải cân nhắc về việc lựa chọn công nghệ cũng như các yêu cầu về hoạt động chủ chốt, tài chính của bản thân.

Yêu cầu về thông tin dạng văn bản

TCVN ISO 14001:2015 yêu cầu các tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản đối với:

 • Khía cạnh môi trường và những tác động môi trường tương ứng;
 • Những chuẩn mực sử dụng để xác định khía cạnh môi trường có ý nghĩa;
 • Các khía cạnh môi trường có ý nghĩa.

Trong đó các khía cạnh môi trường có ý nghĩa có thể dẫn tới rủi ro hoặc cơ hội liên quan trên đến những tác động bất lợi hoặc các tác động có lợi cho môi trường. Đây cũng chính là rủi ro và cơ hội của hệ thống quản lý môi trường.

Quý vị muốn biết thêm thông tin có thể liên hệ tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0986.81.6789 – 0988.35.9999 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ để được tư vấn chi tiết nhé!

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese