5 nguyên tắc cơ bản cần biết khi xây dựng ISO 14001 2015

 1. Trang chủ
 2. ISO 14001
 3. 5 nguyên tắc cơ bản cần biết khi xây dựng ISO 14001 2015

Updated: 04/09/2021 by ISO QUỐC TẾ

Xây dựng ISO 14001 2015 đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức thuộc mọi lĩnh vực ở Việt Nam. Quá trình xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 không hề đơn giản mà yêu cầu phải thực hiện từng bước trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. Các nguyên tắc cơ bản trong xây dựng tiêu chuẩn này như thế nào?

>>> Xem thêm

♦    Quy trình tư vấn hướng dẫn ISO 14001 2015

♦    Tổng hợp và giải đáp các câu hỏi về ISO 14001 2015

- 5 nguyên tắc cơ bản cần biết khi xây dựng ISO 14001 2015

ISO 14001 2015 wp-image-8009 size-full” title=”Xây dựng ISO 14001 2015″ src=”https://isoquocte.com/wp-content/uploads/2020/11/cac-buoc-xay-dung-iso-14001-2015.jpg” alt=”Xây dựng ISO 14001 2015″ width=”800″ height=”400″ data-id=”8009″ /> Xây dựng ISO 14001 2015

Hiểu rõ và hiểu đúng về tiêu chuẩn ISO 14001 2015 

Nguyên tắc đầu tiên khi  xây dựng ISO 14001 2015 là phải hiểu đúng, hiểu rõ các yêu cầu mà tiêu chuẩn này đưa ra. Tiêu chuẩn ISO 14001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO có phạm vi trên toàn thế giới.

Các tổ chức cần xác định rõ mục tiêu, nội dung và các yếu tố giúp xây dựng hệ thống quản lý môi trường thành công. mục đích của tiêu chuẩn ISO 14001 2015 là đưa ra một khuôn khổ cho tất cả tổ chức để bảo vệ môi trường và ứng phó với những điều kiện biến đổi môi trường.

Từ đó tạo nên một trụ cột cân bằng về kinh tế, xã hội và môi trường. Đối với các tổ chức, tiêu chuẩn này giúp đạt được kết quả dự kiến đặt ra dành cho hệ thống quản lý môi trường và và góp phần vào sự phát triển bền vững trong tương lai. Tổ chức cần xác định các yếu tố để xây dựng một hệ thống quản lý môi trường thành công nằm ở sự cam kết của các cấp và các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp.

Tất cả sẽ cùng phối hợp và nghe theo chỉ đạo từ lãnh đạo cao nhất để ngăn chặn, giảm nhẹ tối đa những tác động xấu có ảnh hưởng tới môi trường và nâng cao những tác động có lợi. Đây chính là ý nghĩa của việc giải quyết rủi ro và tăng cơ hội cho tổ chức để hướng đến tạo chỗ đứng trên thị trường quốc tế, nâng cao uy tín trong mắt khách hàng, đối tác.

Mô hình PDCA và tiêu chuẩn ISO 14001 2015

Toàn bộ cấu trúc nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001 2015 đều dựa trên cơ sở là cấu trúc cấp cao HLS và chu trình PDCA. đặc điểm của cấu trúc cấp cao hns thể hiện thông qua việc tạo dựng một cấu trúc với phần diễn đạt chính giống nhau, các thuật ngữ thông dụng gắn liền với định nghĩa cốt lõi nhằm mục đích đem đến lợi ích tối đa cho các tổ chức khi triển khai cùng lúc nhiều tiêu chuẩn về hệ thống quản lý.

Do đó cấu trúc nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001 2015 nói riêng và các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác do tổ chức ISO ban hành nói chung đều bao gồm 10 điều khoản:

 • Điều khoản 1 – Phạm vi áp dụng;
 • Điều khoản 2 – Tài liệu viện dẫn;
 • Điều khoản 3 – Thuật ngữ và định nghĩa;
 • Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức;
 • Điều khoản 5 – Lãnh đạo;
 • Điều khoản 6 – Hoạch định;
 • Điều khoản 7 – Hỗ trợ;
 • Điều khoản 8 – Thực hiện;
 • Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả hoạt động;
 • Điều khoản 10 – Cải tiến.

Trong đó 3 nội dung đầu tiên mang tính chất giới thiệu về các thuật ngữ, định nghĩa và nội dung khái quát của tiêu chuẩn ISO 14001 2015. 7 điều khoản tiếp theo xây dựng ISO 14001 2015 dựa trên chu trình PDCA với 4 bước bao gồm Hoạch định (Điều khoản 4, 5, 6, 7); Thực hiện (Điều khoản 8); Kiểm tra (Điều khoản 9) và Hành động (Điều khoản 10).

Các tổ chức phải triển khai tiêu chuẩn ISO 14001 2015 thông qua chu trình PDCA. Đây là nguyên tắc bắt buộc phải tiến hành nhằm đem đến sự cải tiến liên tục cho hệ thống quản lý môi trường. Chu trình này lặp đi lặp lại nhiều lần để tìm ra các điểm yếu, khắc phục những điểm có tự động giúp hệ thống quản lý môi trường hoạt động hiệu quả hơn.

Nguyên tắc thiết lập hệ thống tài liệu

Trong quá trình xây dựng chứng nhận ISO 14001, tổ chức cần lưu ý thiết lập hệ thống tài liệu. Hệ thống tài liệu được sử dụng để cung cấp thông tin chính xác đến lãnh đạo cao nhất của tổ chức giúp đưa ra các quyết định phù hợp với từng thời điểm triển khai hệ thống quản lý môi trường.

Mặt khác hệ thống tài liệu, hồ sơ được lưu trữ còn có mục đích hỗ trợ cho quá trình đánh giá để tổ chức đạt được chứng nhận ISO 14001 2015. Thông tin được lưu giữ dưới dạng văn bản đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 2015 và phải được tổ chức xác định là cần thiết để có thể đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường.

Quá trình thiết lập hệ thống tài liệu cũng như mức độ thông tin dạng văn bản với hệ thống quản lý môi trường giữa các tổ chức có thể khác nhau do đặc điểm về quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh, sự cần thiết để chứng minh việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tuân thủ, tính phức tạp của các quá trình, năng lực của người thực hiện.

Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo yêu cầu pháp lý

Tổ chức cần phải xây dựng ISO 14001 2015 dựa trên cơ sở là yêu cầu pháp lý của Việt Nam. Đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng và các tổ chức, doanh nghiệp buộc phải tuân theo. Trong số các bước xây dựng hệ thống ISO 14001 thì xác định yêu cầu pháp lý là bước quan trọng nhất chỉ sau khâu chuẩn bị, lập kế hoạch dự án.

Việt Nam có Luật bảo vệ môi trường, thông tư, Nghị định hướng dẫn chi tiết. Trong quá trình triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 2015, các tổ chức cần dựa trên cơ sở là luật bảo vệ môi trường kết hợp với các yêu cầu của tổ chức ISO đối với tiêu chuẩn này. 

Thông qua đó xây dựng tiêu chuẩn ISO 14001 có hiệu quả, phù hợp với pháp luật. bản thân tiêu chuẩn ISO 14001 2015 cũng quy định các tổ chức phải đáp ứng được yêu cầu về pháp luật và yêu cầu liên quan khác. Trong đó yêu cầu về pháp luật là yêu cầu mà tổ chức phải tuân theo còn yêu cầu liên quan khác là yêu cầu mà tổ chức phải hoặc có thể tự chọn để tuân thủ. Tổ chức cần:

 • Xác định và tiếp cận những nghĩa vụ tuân thủ liên quan đến những khía cạnh môi trường của tổ chức;
 • Xác định cách thức thực hiện những nghĩa vụ tuân thủ đã được xác định đối với tổ chức;
 • Tính đến những nghĩa vụ tuân thủ khi thiết lập, triển khai, duy trì cũng như cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của tổ chức.

Nguyên tắc trong đào tạo

Trong quá trình xây dựng ISO 14001 2015 tổ chức phải triển khai hệ thống Quản lý môi trường phù hợp với yêu cầu pháp lý, đáp ứng được yêu cầu về hệ thống tài liệu, có sự hiểu biết, phù hợp với quy trình PDCA. Tuy nhiên chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ.

Tổ chức phải tiến hành bổ nhiệm những vị trí quan trọng cho các đối tượng có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thực tế, có hiểu biết đối với tiêu chuẩn ISO 14001 2015. Từ đó thành lập lên đại diện EMR, ban ISO và đội ứng phó khẩn cấp. 

Những thành viên tham gia vào các vị trí này giải đáp ứng được yêu cầu về năng lực. Trong khi đó, tất cả cán bộ công nhân viên trong tổ chức cần phải được đào tạo để hiểu được tầm quan trọng của hệ thống quản lý môi trường, hiểu được vị trí của bản thân trong công tác quản lý môi trường.

5 nguyên tắc xây dựng ISO 14001 2015 là những yêu cầu cơ bản để áp dụng hệ thống quản lý môi trường có hiệu quả. Quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết? Quý vị muốn được tư vấn triển khai ISO 14001 hiệu quả?

Hãy đến với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế để được hỗ trợ dịch vụ chất lượng bằng cách gọi điện qua hotline 0986.81.6789 – 0988.35.9999 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ nhé

GIỚI THIỆU

Văn Phòng Chứng Nhận Kiểm Soát Chất Lượng ISO Quốc Tế

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những tổ chức uy tín nhất  hợp tác với các tổ chức chứng nhận quốc tế trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là tuân thủ đầy đủ các quy tắc công nhận quốc tế.

Công ty chúng tôi, được thành lập dưới sự lãnh đạo của các nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm và tích lũy kiến ​​thức trong các công ty giám sát và chứng nhận uy tín quốc tế và quốc gia.

Các tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, SA 8000, HACCP, GMP, FSSC 22000, IATF 16949 ….v…v…v…

Chứng nhận được công nhận toàn cầu bỏi tổ chức International Accreditation Service  IAS ( Hoa Kỳ )International Accreditation Forum ( IAF )

iso certificate slidebar - 5 nguyên tắc cơ bản cần biết khi xây dựng ISO 14001 2015
  iaf certsearch   FDA   Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế   Tổ chức Công Nhận Quốc Tế   IAF ISO QUỐC TẾ   ISO  

Dịch Vụ Chứng Nhận ISO

Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page