Khái quát chu trình PDCA theo nội dung ISO 14001 2015

  1. Trang chủ
  2. ISO 14001
  3. Khái quát chu trình PDCA theo nội dung ISO 14001 2015

Nội dung ISO 14001 phiên bản 2015 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường áp dụng cho mọi tổ chức không không phân biệt về quy mô, không phân biệt về loại hình, không phân biệt về độ phức tạp. Trong đó chu trình PDCA là điểm mới được áp dụng cho phiên bản này.

>>> XEM THÊM

♦   Đánh giá tình hình áp dụng ISO 14001 tại Việt Nam

♦   Khái quát nội dung chính của Tài liệu ISO 14001

ISO 14001 wp-image-3232 size-full” title=”Nội dung ISO 14001” src=”https://isoquocte.com/wp-content/uploads/2020/11/noi-dung-ISO-14001.jpg” alt=”Nội dung ISO 14001″ width=”396″ height=”395″ data-id=”3232″ /> Nội dung ISO 14001

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là phiên bản thứ 3 của tiêu chuẩn ISO 14001, nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000. Tiêu chuẩn này được xây dựng bởi Ủy ban kỹ thuật TC 207 – bộ phận chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý môi trường hình được tổ chức Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Organization for Standardization) thành lập năm 1993.

Nội dung ISO 14001 đóng vai trò cốt lõi trong nội dung của bộ tiêu chuẩn ISO 14000. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 ban hành vào ngày 14 tháng 9 năm 2015 thay thế cho ISO 14001:2004. Các tổ chức có thời hạn 3 năm kể từ khi tiêu chuẩn này được ban hành để chuyển đổi.

Tính đến thời điểm hiện tại tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đã hoàn toàn thay thế cho phiên bản trước đó. Tiêu chuẩn này ra đời nhằm đáp ứng sự cấp thiết trong thời điểm hiện tại. Đặc biệt là khi các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, sử dụng các nguồn lực thiếu hiệu quả, biến đổi khí hậu, quản lý chất thải chưa đúng cách gây suy thoái hệ sinh thái và mất đa dạng sinh học đang là mối quan tâm của toàn nhân loại.

Tiêu chuẩn ISO 14001 hướng đến mục tiêu phát triển bền vững bằng cách cân bằng ba trụ cột là môi trường, kinh tế và xã hội. Thông qua đỏ vừa có thể đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không gây ảnh hưởng đến việc thỏa mãn nhu cầu của những thế hệ tương lai. Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng để tạo ra khuôn khổ cho các tổ chức nhằm bảo vệ môi trường và ứng phó với những điều kiện môi trường biến đổi.

Khái quát nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Nội dung ISO 14001 có sự thay đổi đáng kể giữa các phiên bản để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Mục tiêu yêu và nội dung khái quát phát của tiêu chuẩn này vẫn được giữ nguyên. Theo đó tiêu chuẩn ISO 14001 được đưa ra nhằm tạo nên một khuôn khổ để tổ chức có thể bảo vệ môi trường cũng như ứng phó với các điều kiện biến đổi môi trường.

Tiêu chuẩn hỗ trợ cân bằng nhu cầu về kinh tế xã hội và môi trường thông qua việc tiếp cận có hệ thống để xây dựng hệ thống quản lý môi trường. Quản lý cấp cao nhất của tổ chức có thể nhận được nguồn thông tin chính xác để xây dựng hệ thống thành công, bền vững hỗ trợ cho sự phát triển của tổ chức và toàn xã hội.

Nội dung ISO 14001 đưa ra những yêu cầu về hệ thống quản lý môi trường phù hợp với hệ thống quản lý chung do Tổ chức ISO ban hành. Tiêu chuẩn này không bao gồm những yêu cầu cụ thể đối với hệ thống quản lý khác nhưng vẫn cho phép tổ chức sử dụng phương pháp tiếp cận phổ biến và tư duy dựa trên rủi ro để tích hợp giữa những hệ thống quản lý do Tổ chức ISO ban hành với nhau.

Mục đích nhằm tăng tính hiệu quả trong quá trình áp dụng. Tổ chức có thể lựa chọn tích hợp các hệ thống quản lý hoặc xây dựng độc lập hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 còn được ban hành cùng với phụ lục A cung cấp những thông tin giải thích về các yêu cầu của tiêu chuẩn và phụ lục B nêu ra sự tương ứng về mặt kỹ thuật giữa các phiên bản trước đó với phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn này.

Chu trình PDCA gồm tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có nhiều điểm mới so với các phiên bản trước đó. Điều này thể hiện trực tiếp thông qua hai yếu tố cơ bản là cấu trúc cấp cao HLS và chu trình PDCA. Hai yếu tố này có mối liên hệ trực tiếp với nhau mang tính chất bổ trợ cho nhau.

Cấu trúc cấp cao HLS

Cấu trúc cấp cao HLS – High Level Structure được xây dựng bởi Tổ chức chứng nhận ISO 14001 áp dụng cho tất cả tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng phiên bản mới nhất. Cấu trúc này được xây dựng với tổng cộng 10 điều khoản. Trong đó nội dung diễn đạt chính giống nhau.

Các thuật ngữ thông dụng gắn liền với định nghĩa cốt lõi được thiết kế với mục đích đem đến lợi ích tối đa cho người sử dụng khi áp dụng cùng lúc nhiều tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Đặc điểm này cho phép các tổ chức có thể tích hợp cùng lúc nhiều hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO khác nhau vào hệ thống chung của đơn vị mình.

Nội dung ISO 14001 phiên bản 2015 vì vậy có nhiều điểm tương đồng với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác. sự tương đồng thể hiện trực tiếp thông qua 3 điều khoản đầu tiên lần lượt là: Điều khoản 1 – Phạm vi áp dụng; Điều khoản 2 – Tài liệu viện dẫn; Điều khoản 3 – Thuật ngữ và định nghĩa. 

7 điều khoản còn lại là những yêu cầu cụ thể đối với khi tổ chức khi áp dụng hệ thống quản lý môi trường. Phần nội dung này được xây dựng dựa trên chu trình PDCA. Các điều khoản sẽ tương ứng với 4 bước thực hiện của chu trình PDCA tổ chức phải áp dụng khi khi triển khai theo tiêu chuẩn ISO 14001.

Chu trình PDCA và tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Nội dung ISO 14001 phiên bản 2015 với 7 điều khoản từ điều khoản 4 đến điều khoản 10 có nội dung được xây dựng dựa trên chu trình PDCA. Chu trình này được viết tắt từ Plan Do Check Act tương ứng với 4 bước thực hiện. Cụ thể như sau:

  • Plan – Hoạch định

Hoạch định là việc thiết lập những mục tiêu môi trường và các quá trình cần thiết để có thể đạt được kết quả phù hợp với chính sách môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 2015 mà tổ chức đang áp dụng. Nội dung của bước đầu tiên tương ứng với bốn điều khoản: Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức; Điều khoản 5 – Lãnh đạo; Điều khoản 6 – Hoạch định; Điều khoản 7 – Hỗ trợ.

  • Do – Thực hiện

Bước thứ hai thực hiện tương ứng với Điều khoản 8 – Thực hiện của tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Thực hiện ở đây là việc tiến hành những quá trình theo đúng hoạch định đã được đề ra.

  • Check – Kiểm tra

Kiểm tra làm việc theo dõi, đo lường và phân tích các quá trình dựa trên chính sách môi trường đã xây dựng. Trong đó bao gồm cả cam kết, mục tiêu về môi trường cũng như chuẩn mực hoạt động của tổ chức gồm những báo cáo kết quả liên quan. Bước này tương đương với Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả hoạt động.

  • Act – Hành động

Bước cuối cùng trong chu trình PDCA tương ứng với Điều khoản 10 – Cải tiến. Hành động ở đây có nghĩa là thực hiện những hành động để cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường với mục đích hoàn thiện hơn, gia tăng tính hiệu quả theo thời gian.

Cơ sở áp dụng mô hình PDCA

Nội dung ISO 14001 được xây dựng dựa trên chương trình PDCA với 4 khái niệm theo đúng tên gọi. Chu trình này tạo nên một hoạt động lặp đi lặp lại theo từng bước để tổ chức có thể cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường. Tổ chức có thể tiến hành áp dụng mô hình cho từng yếu tố riêng sau đó kết hợp lại với nhau. Triển khai hệ thống quản lý môi trường theo chu trình PDCA góp phần thay đổi hoàn toàn hệ thống quản lý của tổ chức.

Quý vị muốn tìm hiểu chi tiết hơn về nội dung của tiêu chuẩn có thể liên hệ tới văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua website  https://isoquocte.com/ hoặc hotline 0909.099.583 (Ms.Lam) – 0904.889.859 (Ms.Hoa) – 0909.099.583 (Ms.Lam) để được hỗ trợ dịch vụ nhé!

Bài viết liên quan