10 Câu Hỏi – Giải Đáp Về ISO 50001 Tiêu chuẩn năng lượng

 1. Trang chủ
 2. ISO 50001
 3. 10 Câu Hỏi – Giải Đáp Về ISO 50001 Tiêu chuẩn năng lượng

Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 là gì?

 • ISO 50001: 2018 là tiêu chuẩn quốc tế mới được sửa đổi về Quản lý Năng lượng, cung cấp khuôn khổ mạnh mẽ nhất để tối ưu hóa hiệu quả năng lượng trong các tổ chức khu vực công và tư nhân.
 • Tiêu chuẩn quản lý năng lượng ISO 50001 quy định các yêu cầu đối với tổ chức để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS), cho phép tổ chức thực hiện cách tiếp cận có hệ thống để đạt được sự cải tiến liên tục về hiệu suất năng lượng.
 • ISO 50001 là một công cụ lý tưởng để giúp tổ chức của bạn thiết lập các hệ thống và quy trình cần thiết để đạt được hiệu quả năng lượng được cải thiện, tiết kiệm tài chính và giảm phát thải khí nhà kính, thông qua quản lý năng lượng có hệ thống.

ISO 50001

Mục tiêu của tiêu chuẩn ISO 50001:2018 là gì?

Để giảm thiểu chi phí / chất thải năng lượng mà không ảnh hưởng đến sản xuất và chất lượng, và Để giảm thiểu ảnh hưởng môi trường

Tại sao các tổ chức, doanh nghiệp cần sử dụng tiêu chuẩn này?

Việc triển khai ISO 50001:2018 cung cấp một khuôn khổ mạnh mẽ, theo hướng dữ liệu để cải thiện hiệu suất năng lượng trong một tổ chức. Tiêu chuẩn này tính đến việc sử dụng năng lượng, tiêu thụ và hiệu suất, đồng thời giúp các tổ chức đặt ra các mục tiêu và xem xét tiến độ của họ để đảm bảo thành công lâu dài

Tìm hiểu thêm:  ISO 50001 Hệ thống quản lý năng lượng

Đối tượng nào áp dụng ISO 50001:2018?

 • Tiêu chuẩn năng lượng được áp dụng cho các tổ chức lớn và nhỏ, không phân biệt điều kiện địa lý, văn hóa hay xã hội. ISO 50001 đã được cấu trúc để phù hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ngành phổ biến khác.
 • ISO 50001 có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô hoặc lĩnh vực kinh doanh. Nó phù hợp nhất cho:
 • Các tổ chức mong muốn cải thiện hiệu suất năng lượng và giảm thiểu tác động đến môi trường;
 • Các tổ chức đang tìm kiếm một khuôn khổ được quốc tế công nhận để chứng minh các chứng chỉ về môi trường của họ cho các bên liên quan; và
 • Những người thực hành ISO 14001, những người muốn giảm thiểu tác động đến môi trường của tổ chức của họ hơn nữa.

Việc triển khai tiêu chuẩn ISO 50001:2018 mất thời gian bao lâu?

Dựa trên các đánh giá mà chúng tôi đã thực hiện ngoài ra, việc triển khai ISO 50001 có thể thực hiện bất cứ nơi nào từ sáu tháng đến hai năm để hoàn thành tùy thuộc vào kích thước và quy mô tổ chức của bạn, phạm vi tiêu chuẩn bạn muốn đạt được cũng như cách các thành viên tham gia và quản lý trong tổ chức là hướng tới việc đạt được tiêu chuẩn. Ở đó không có thời gian nhất định để thực hiện ISO 50001.

Tìm hiểu thêm:  Cấp Chứng Nhận ISO 50001 : 2018

Các yếu tố của tiêu chuẩn ISO 50001:2018 là gì?

Các yếu tố chính:

 • Xem xét của lãnh đạo
 • Đánh giá nội bộ
 • Kiểm soát hồ sơ
 • Sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động ngăn ngừa
 • Điều tra tai nạn
 • Đánh giá sự tuân thủ
 • Giám sát và đo lường
 • Kiểm soát hoạt động

Lợi ích tiêu chuẩn ISO 50001:2018 mang lại là gì?

Các lợi ích của việc triển khai hiệu quả hệ thống quản lý năng lượng, bao gồm:

 • Giảm chi phí hoạt động và chi phí chung dẫn đến tăng lợi nhuận
 • Giảm phát thải không khí, chẳng hạn như khí nhà kính
 • Tăng hiệu quả của các nguồn năng lượng
 • Tăng cường đảm bảo tuân thủ pháp luật, nội bộ
 • Các biến số ảnh hưởng đến việc sử dụng và tiêu thụ năng lượng được xác định
 • Tăng cường hiểu biết về sử dụng và tiêu thụ năng lượng thông qua truyền thông.

Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 có tích hợp được với các tiêu chuẩn khác không?

 • ISO 50001: 2018 là một tiêu chuẩn quốc tế.
 • Vì nó tuân theo cùng một Cấu trúc Cấp cao (HLS) như:
  • Các tiêu chuẩn ISO được áp dụng rộng rãi khác
  • Chẳng hạn như ISO 9001 và ISO 14001
  • Nên việc tích hợp với các hệ thống quản lý khác sẽ dễ dàng hơn

Chi phí cho việc triển khai tiêu chuẩn ISO 50001:2018 là bao nhiêu?

Các khoản chi phí có thể phụ thuộc vào quy mô, vị trí, mức độ phức tạp của hoạt động, quy trình và mức độ liên quan giữa các quy trình đó. SISCERT đưa ra bảng giá hướng dẫn dựa trên tính chất và quy mô công ty. Để có báo giá vui lòng liên hệ qua số hotline: 0904.889.859 (Ms.Hoa) – hoặc email: isoquocte@gmail.com

Tags:

Bài viết liên quan