Ví dụ về ISO 14001 2015 qua quy trình chi tiết 10 bước

  1. Trang chủ
  2. ISO 14001
  3. Ví dụ về ISO 14001 2015 qua quy trình chi tiết 10 bước

Updated: 04/09/2021 by ISO QUỐC TẾ

Ví dụ về ISO 14001 2015 là một trong những nội dung được đông đảo tổ chức, cá nhân quan tâm, muốn tham khảo chi tiết. Quy trình thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 2015 chi tiết diễn ra như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua ví dụ cơ bản sau đây nhé!

>>> Xem thêm

♦    Mục tiêu môi trường ISO 14001 2015 và thực trạng áp dụng

♦     Chi tiết yêu cầu về nguồn lực theo TCVN ISO 14001 2015 thuvienphapluat

- Ví dụ về ISO 14001 2015 qua quy trình chi tiết 10 bước

ISO 14001 2015 wp-image-8030 size-full” title=”Ví dụ về ISO 14001 2015″ src=”https://isoquocte.com/wp-content/uploads/2020/11/vi-du-ve-iso-14001-2015.jpg” alt=”Ví dụ về ISO 14001 2015″ width=”680″ height=”340″ data-id=”8030″ /> Ví dụ về ISO 14001 2015

Bước 1 – Khởi động dự án và bổ nhiệm vị trí

Tổ chức, doanh nghiệp cần phải lựa chọn một ngày tốt để khởi động dự án. Việc khởi động dự án không chỉ đơn thuần là tuyên bố dự án bắt đầu. Tổ chức phải chuẩn bị kế hoạch, đưa ra mục tiêu, tham khảo ví dụ về ISO 14001 2015 để có thể xây dựng hệ thống quản lý môi trường hiệu quả.

Lãnh đạo của tổ chức sẽ họp và thông báo thông báo tới toàn thể cán bộ công nhân viên về dự án xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 2015. Đồng thời lãnh đạo cao nhất của tổ chức cũng sẽ bổ nhiệm các vị trí quan trọng bao gồm:

Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo môi trường là một thành viên trong ban giám đốc. Người này được ủy quyền từ lãnh đạo để xây dựng cũng như theo dõi, duy trì hệ thống quản lý môi trường.

Ban ISO có nhiệm vụ soạn thảo tài liệu, đánh giá nội bộ… các thành viên tham gia vào Ban ISO là đại diện của các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp với kiến thức chuyên môn, trình độ và có kinh nghiệm đạt yêu cầu.

Ban ứng phó tình trạng khẩn cấp được lập với mục đích ứng phó kịp thời với các sự cố bất ngờ.

Bước 2 – Khảo sát các hoạt động chi tiết

Những người có nhiệm vụ chính có thể kết hợp với công ty tư vấn để khảo sát các hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Đây sẽ là dữ liệu và cơ sở quan trọng để xác định được nhu cầu đào tạo đối với cán bộ công nhân viên và căn cứ để hoạch định hệ thống quản lý môi trường theo đúng yêu cầu của ISO 14001 2015.

Bước 3 – Đào tạo nhận thức và đánh giá hiệu lực đào tạo

Đại diện lãnh đạo môi trường, các thành viên trong ban ISO và những cán bộ công nhân viên khác giữ vai trò chủ chốt trong xây dựng hệ thống quản lý môi trường sẽ được đào tạo nhận thức về môi trường. Trong đó bao gồm các ví dụ về ISO 14001, nhận thức về tiêu chuẩn ISO 14001, các phương pháp áp dụng, nội dung phụ trợ khác…

Những khóa học này nhằm mục đích tăng kiến thức cho cán bộ công nhân viên. Thông thường các tổ chức sẽ tìm một đơn vị tư vấn để hỗ trợ đào tạo nhận thức cho cán bộ. Nếu như quá trình đào tạo và tiếp thu chưa đạt được yêu cầu thì tư vấn viên sẽ bổ sung những kiến thức cần thiết mà học viên chưa đảm bảo.

Bước 4 – Lập kế hoạch chi tiết

Tổ chức cần lập kế hoạch chi tiết cho những hạng mục liên quan đến việc triển khai hệ thống quản lý môi trường. Quá trình này cần thống nhất giữa ban lãnh đạo của doanh nghiệp với đại diện lãnh đạo môi trường. Trong trường hợp doanh nghiệp nhờ đến sự hỗ trợ của Công ty tư vấn thì sẽ phải thống nhất với tư vấn viên.

Mặt khác các thành viên trong ban ISO sẽ được phân công công việc cho từng vị trí để tiến hành soạn thảo tài liệu. Các tài liệu sẽ được soạn thảo dựa trên kế hoạch đã được thống nhất trước đó để tạo thành một hệ thống có bài bản giúp quá trình đánh giá sau này trở nên đơn giản hơn.

Bước 5 – Đo đạc thông số và điều chỉnh hạ tầng

Doanh nghiệp cần tổ chức tiến hành đo đạc các thông số về môi trường như thông số về nước thải, tiếng ồn, khí thải… Ví dụ về ISO 14001 2015 cho thấy rõ về các thông số môi trường liên quan. Doanh nghiệp cần đo đạc và xác định sự phù hợp dựa trên yêu cầu pháp luật của Việt Nam đối với môi trường. 

Hoạt động đo đạc được thực hiện nhằm mục đích giúp doanh nghiệp nắm rõ được tình trạng hoạt động môi trường của mình trong hiện tại. Khi so sánh với quy định của pháp luật mà thấy các thông số kỹ thuật chưa được đảm bảo thì doanh nghiệp cần có phương án điều chỉnh cơ sở hạ tầng hoặc thiết lập công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường nếu cần thiết. 

Bước 6 – Triển khai hệ thống quản lý môi trường vào thực tế

Doanh nghiệp sẽ dựa trên hệ thống tài liệu, kế hoạch đã được đề ra để triển khai hệ thống quản lý môi trường. Cụ thể các tài liệu đã được soạn thảo cần phải có sự xem xét của lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp. Nếu như lãnh đạo thấy hợp lý thì sẽ ký cho ban hành các tài liệu này.

Các ban ngành, bộ phận của doanh nghiệp sẽ dựa trên tài liệu đã được ký duyệt để áp dụng hệ thống quản lý môi trường vào thực tế. Hiển nhiên trong quá trình triển khai doanh nghiệp cần phải có những khóa đào tạo để tất cả nhân viên đều có thể thực hiện, biết được vị trí của mình trong hệ thống quản lý môi trường. Thời điểm này cán bộ công nhân viên có thể hiểu rõ hơn ví dụ về ISO 14001 2015.

Bước 7 – Đánh giá nội bộ và khắc phục

Đánh giá nội bộ là một trong những yêu cầu bắt buộc khi triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 2015. Cụ thể tổ chức cần phải tiến hạch ở những cuộc đánh giá nội bộ theo đúng tần suất đã được hoạch định từ trước nhằm cung cấp thông tin chính xác về hệ thống quản lý môi trường.

Mặt khác chi tiết lập chương trình đánh giá nội bộ, tổ chức cần phải tính đến tầm quan trọng của môi trường trong các quá trình liên quan và những thay đổi có ảnh hưởng tới tổ chức, những kết quả của các lần đánh giá trước. 

lãnh đạo cao nhất sẽ phải xem xét lại đánh giá nội bộ đối với hệ thống quản lý môi trường để đảm bảo tính phù hợp, thỏa đáng cũng như tìm ra được những lỗ hổng còn tồn đọng. Những lỗi đã phát hiện ra trong quá trình đánh giá nội bộ sẽ phải được khắc phục theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 2015.

Bước 8 – Đánh giá nội bộ và khắc phục lần 2

Sau khi đánh giá nội bộ lần 1, các thành viên trong ban ISO sẽ tiếp tục tiến hành đánh giá nội bộ lần 2 thực hiện hành động khắc phục. Việc tiến hành đánh giá nội bộ thành nhiều lần và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 2015.

Bước 9 – Xem xét của lãnh đạo

Lãnh đạo cao nhất của tổ chức sẽ phải xem xét lại hệ thống quản lý môi trường đã triển khai để nắm được tình hình áp dụng cũng như chuẩn bị cho việc xin cấp chứng nhận. Thông thường toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống quản lý môi trường sẽ kéo dài trong vòng từ 3 đến 6 tháng tùy theo đặc điểm của từng doanh nghiệp.

Bước 10 – Đạt chứng nhận ISO 14001 2015

Khi lãnh đạo tổ chức nhận thấy hệ thống quản lý môi trường của mình đã sẵn sàng để đạt được chứng nhận ISO 14001 phiên bản mới nhất 2015 thì có thể đăng ký với tổ chức đã được chỉ định từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng.

Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giá tình hình triển khai hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp xem đã phù hợp với ISO 14001 2015 hay chưa. Tổ chức sẽ có cơ hội khắc phục những lỗi được phát hiện trong lần đánh giá của đơn vị chứng nhận để hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001. Khi đã đảm bảo được các yêu cầu thì doanh nghiệp sẽ đạt được chứng nhận ISO 14001 2015 theo đúng quy định với thời hạn 3 năm và giám sát định kỳ.

Quý vị muốn tìm kiếm một đơn vị tư vấn uy tín? Quý vị muốn hiểu rõ hơn các ví dụ về ISO 14001 2015? Hãy liên hệ Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0986.81.6789 – 0988.35.9999 để được hỗ trợ chi tiết hơn nhé.

GIỚI THIỆU

Văn Phòng Chứng Nhận Kiểm Soát Chất Lượng ISO Quốc Tế

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những tổ chức uy tín nhất  hợp tác với các tổ chức chứng nhận quốc tế trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là tuân thủ đầy đủ các quy tắc công nhận quốc tế.

Công ty chúng tôi, được thành lập dưới sự lãnh đạo của các nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm và tích lũy kiến ​​thức trong các công ty giám sát và chứng nhận uy tín quốc tế và quốc gia.

Các tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, SA 8000, HACCP, GMP, FSSC 22000, IATF 16949 ….v…v…v…

Chứng nhận được công nhận toàn cầu bỏi tổ chức International Accreditation Service  IAS ( Hoa Kỳ )International Accreditation Forum ( IAF )

iso certificate slidebar - Ví dụ về ISO 14001 2015 qua quy trình chi tiết 10 bước
  iaf certsearch   FDA   Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế   Tổ chức Công Nhận Quốc Tế   IAF ISO QUỐC TẾ   ISO  

Dịch Vụ Chứng Nhận ISO

Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page