Tuyển dụng nhân viên ISO 14001 và những yêu cầu cơ bản

 1. Trang chủ
 2. ISO 14001
 3. Tuyển dụng nhân viên ISO 14001 và những yêu cầu cơ bản

Tuyển dụng nhân viên ISO 14001 là nhu cầu của nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như trên khắp thế giới. Chỉ khi nguồn nhân lực được đảm bảo thì quá trình thực hiện, triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 mới thực sự hiệu quả.

>>> XEM THÊM

♦    Tổng hợp các bước thực hiện ISO 14001 2015

♦   Yêu cầu trao đổi thông tin và báo cáo ISO 14001

tuyen dung nhan vien iso 14001 - Tuyển dụng nhân viên ISO 14001 và những yêu cầu cơ bản

Tuyển dụng nhân viên ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản hiện hành là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001 được gọi với tên đầy đủ là Tiêu chuẩn ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng. Tiêu chuẩn này được xây dựng bởi Ủy ban kỹ thuật TC 207 – cơ quan do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Organization for Standardization) thành lập năm 1993.

Cơ quan này chuyên chịu trách nhiệm xây dựng ảnh và ban hành các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 3 phiên bản. Phiên bản mới nhất cũng chính là phiên bản hiện hành được xuất bản năm 2015.

Giấy chứng nhận ISO 14001 phiên bản năm 2015 chính thức thay thế toàn bộ cho phiên bản trước đó – ISO 14001:2004 từ ngày 14 tháng 9 năm 2018. Tiêu chuẩn ISO 14001 có nội dung cốt lõi trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về quản lý môi trường.

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu cụ thể với tất cả tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt về quy mô, địa điểm, loại hình sản xuất một để áp dụng hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. Mục đích cuối cùng mà tiêu chuẩn ISO 14001 hướng đến là ngăn ngừa những tác động xấu ảnh hưởng tới môi trường và tạo ra ba trụ cột cân bằng cho ba yếu tố môi trường, xã hội và kinh tế.

Tầm quan trọng của nguồn nhân lực với chi tiêu chuẩn ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 quy định về yêu cầu với các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý môi trường. Để triển khai hệ thống quản lý môi trường có hiệu quả thì doanh nghiệp cần phải đảm bảo về nguồn lực. Do đó nhu cầu tuyển dụng nhân viên ISO 14001 cũng càng ngày càng tăng.

Đặc biệt là khi các doanh nghiệp đã dần hiểu rõ được tầm quan trọng của tiêu chuẩn ISO 14001 đối với xã hội, môi trường cũng như sự phát triển trong tương lai của mình. Từ khi lần đầu tiên xuất bản vào năm 1996 đến nay, số lượng tổ chức có nhu cầu và đã được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 càng ngày càng tăng theo thời gian.

Việt Nam cũng bắt kịp xu thế khi có tổ chức sở hữu chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 đầu tiên vào năm 1998. Các công ty, tập đoàn từ nước ngoài mà chủ yếu là Nhật Bản và Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam yêu cầu những công ty con của mình phải có chứng nhận ISO 14001.

Điều này cũng thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 gia tăng. Nguồn nhân lực có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn tốt sẽ là nguồn lực hỗ trợ quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý môi trường hiệu quả.

Yêu cầu về nguồn lực theo ISO 14001:2015

Thực chất việc tuyển dụng nhân viên ISO 14001 yêu cầu doanh nghiệp cần phải tiến hành một cách cẩn trọng. Nguyên nhân là bởi nhân viên tham gia vào việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 sẽ quyết định sự thành công, tính hiệu quả. 

Tiêu chuẩn này yêu cầu tất cả doanh nghiệp phải cùng với những nhân viên, lãnh đạo tham gia trực tiếp để cùng xây dựng, triển khai hệ thống quản lý môi trường. Quy định về nguồn lực theo tiêu chuẩn ISO 14001 2015 được chi tiết tại Điều khoản 7 – Hỗ trợ.

Yêu cầu về năng lực của nhân viên ISO 14001

Tổ chức cần xác định cũng như cung cấp những nguồn lực cần thiết trong việc thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục cho hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Trong quá trình tuyển dụng nhân viên ISO 14001, tổ chức cần phải đảm bảo:

 • Xác định năng lực cần thiết của cá nhân hoặc những người làm việc chịu sự kiểm soát của tổ chức có ảnh hưởng tới kết quả hoạt động môi trường và khả năng đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ của bản thân;
 • Đảm bảo cá nhân hoặc những người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức phải có đủ năng lực trên cơ sở đã được đào tạo, giáo dục hoặc có kinh nghiệm thích hợp;
 • Xác định được những nhu cầu đào tạo tương ứng với các khía cạnh môi trường và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015;
 • Khi có thể triển khai, tiến hành những hành động để đạt được năng lực cần thiết và đánh giá hiệu lực của những hành động đã thực hiện. Những hành động triển khai có thể là đào tạo, cố vấn hoặc phân công lại những người hiện đang làm việc, những người được thuê hoặc hợp đồng với những nhân viên có đủ năng lực.

Mặt khác tổ chức phải lưu giữ toàn bộ thông tin dưới dạng văn bản thích hợp để làm bằng chứng chứng minh về năng lực sau khi tuyển dụng nhân viên ISO 14001 và quá trình triển khai hệ thống quản lý môi trường. Các văn bản này sẽ là tài liệu quan trọng để đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường và cấp chứng nhận ISO 14001.

Yêu cầu về nhận thức của cán bộ công nhân viên

Bản thân cán bộ công nhân viên làm việc trong tổ chức phải có nhận thức về về hệ thống quản lý môi trường. Tổ chức cần đôn đốc và đảm bảo những người làm việc chịu sự kiểm soát của mình có nhận thức đối với:

 • Chính sách môi trường;
 • Các khía cạnh môi trường có ý nghĩa và những tác động môi trường thực tế hoặc tác động tiềm ẩn liên quan tới công việc của từng người;
 • Đóng góp của mỗi khi người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức vào hiệu lực hệ thống quản lý môi trường, trong đó bao gồm cả lợi ích đối với việc nâng cao kết quả hoạt động môi trường;
 • Ảnh hưởng của sự không phù hợp với những yêu cầu về hệ thống quản lý môi trường, bao gồm cả tình trạng không đáp ứng đúng nghĩa vụ tuân thủ của tổ chức.

Yêu cầu về trao đổi thông tin

Trước, trong và sau quá trình tuyển dụng nhân viên ISO 14001, tổ chức cần phải thiết lập, thực hiện cũng như duy trì một hay nhiều quá trình cần thiết của việc trao đổi thông tin nội bộ và thông tin bên ngoài sao cho thích hợp với hệ thống quản lý môi trường. Đồng thời tổ chức cũng cần phải tính đến những nghĩa vụ tuân thủ của mình, đảm bảo thông tin môi trường luôn trao đổi nhất quán với thông tin phát sinh trong hệ thống quản lý môi trường, nguồn thông tin lấy được phải đủ tin cậy.

Những người đã được tuyển dụng tham gia vào tổ chức triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cũng có nhiệm vụ trao đổi thông tin nội bộ. Việc trao đổi thông tin nội bộ liên quan tới hệ thống quản lý môi trường cần thực hiện giữa các bộ phận và các cấp khác nhau trong tổ chức. 

Thông tin bao gồm cả những thay đổi về hệ thống quản lý môi trường. Tổ chức phải đảm bảo một hay nhiều quá trình trao đổi thông tin cho phép cá nhân hoặc những người làm việc chịu sự kiểm soát của tổ chức có khả năng đóng góp được để cải thiện liên tục. Không chỉ trao đổi thông tin nội bộ, tổ chức còn phải tiến hành trao đổi thông tin bên ngoài về những vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý môi trường.

Trong trường hợp tổ chức không muốn tuyển dụng nhân viên ISO 14001 có thể tìm đến dịch vụ tư vấn để hỗ trợ. Tổ chức tư vấn sẽ thay doanh nghiệp đào tạo nhân viên đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015. 

Hy vọng những thông tin trên về đào tạo nhân viên ISO & cấp chứng chỉ iso 14001 đã có ích với quý vị. Hãy liên hệ tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế để được giải đáp chi tiết hơn nhé.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese