Tổng hợp những khó khăn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

  1. Trang chủ
  2. ISO 14001
  3. Tổng hợp những khó khăn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ đưa ra quy định, mọi doanh nghiệp làm việc trong tất cả lĩnh vực thuộc phụ lục IIa, mục lục I và thuộc đối tượng ĐTM thì phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trước ngày 1 tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên trong quá trình áp dụng, các tổ chức, doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn.

>>> XEM THÊM

♦    Tìm hiểu chi tiết về tài liệu mẫu ISO 14001 2015

♦    Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 và nội dung các yêu cầu cơ bản

tieu chuan iso 14001 2015 - Tổng hợp những khó khăn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Sự ra đời và các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Organization for Standardization) nhằm mục đích tạo ra khuôn khổ chung để bảo vệ môi trường cũng như ứng phó với những điều kiện môi trường biến đổi để có thể cân bằng các nhu cầu về xã hội – kinh tế.

Tổ chức ISO đã nhận thấy tầm quan trọng của môi trường trong việc cân bằng ba trụ cột gồm môi trường, kinh tế và xã hội để đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không gây ảnh hưởng tới việc thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai.  Ủy ban kỹ thuật TC 207 được tổ chức ISO thành lập vào năm 1993 với nhiệm vụ xây dựng các tiêu chuẩn cho hệ quản lý môi trường phạm vi áp dụng toàn cầu.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là phiên bản mới nhất được ban hành vào ngày 14 tháng 9 năm 2015. Hai phiên bản trước đó lần lượt là ISO 14001:1996 và ISO 14001:2004. Tiêu chuẩn ISO 14001 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về hệ thống quản lý môi trường.

Bộ tiêu chuẩn này còn có tiêu chuẩn ISO 14004, ISO 14010, ISO 14011 và ISO 14012. Trong đó tiêu chuẩn ISO 14001 có nội dung cốt lõi ảnh hưởng đến toàn bộ Bộ tiêu chuẩn. Từ ngày 14 tháng 9 năm 2018, giấy chứng nhận ISO 14001 phiên bản 2015 hoàn toàn thay thế cho các giấy chứng nhận của tiêu chuẩn ISO 14001 trước đó.

Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 tại Việt Nam

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì dần trở nên quan trọng hơn với các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới. Đặc biệt là khi môi trường trở thành vấn đề mà tất cả quốc gia đều quan tâm. Ngay sau khi phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn ISO 14001 ban hành vào năm 1996, Việt Nam đã có tổ chức nhận được chứng nhận đầu tiên vào năm 1998.

Thời kỳ sau đó là Việt Nam có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài hoặc liên doanh đầu tư. Các công ty liên kết hoặc công ty con được yêu cầu phải có chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001. Đây chính là tiền đề để tiêu chuẩn này trở nên phổ biến và được áp dụng rộng rãi hơn tại Việt Nam.

Từ giai đoạn 2010 trở lại đây, các tổ chức đã tự ý thức được tầm quan trọng của môi trường cũng như hệ thống quản lý môi trường đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Do đó số lượng tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 dân gia tăng theo thời gian. mặt khác Chính phủ cũng đưa ra quy định bắt buộc đối với các tổ chức trong việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001.

Tổng hợp những khó khăn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Không thể phủ nhận việc triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 đem đến nhiều lợi ích thiết thực cho tổ chức cũng như toàn xã hội. Tuy nhiên việc áp dụng tiêu chuẩn này không phải lúc nào cũng thành công cho mọi tổ chức. 

Các tổ chức phải đáp ứng được đầy đủ yêu cầu theo đúng tiêu chuẩn ISO 14001 và được đánh giá là phù hợp thì mới được cấp chứng nhận. Thời gian xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 không hề ngắn ăn cũng tạo ra nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

Khó khăn từ chính sách hỗ trợ của nhà nước

Thực chất tiêu chuẩn ISO 14001:2015 pdf đã có đầy đủ thông tin về những yêu cầu đối với tổ chức áp dụng. Thế nhưng các cơ quan nhà nước vẫn chưa có chính sách cụ thể để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Phần lớn tổ chức triển khai tiêu chuẩn này là do áp lực từ phía khách hàng hoặc tự nhận thức được tầm quan trọng của môi trường.

Trong khi đó đó nhà nước vẫn chưa có bất cứ ưu đãi hay chỉ cách khuyến khích nào. Đó là còn chưa kể đến tính hiệu quả trong việc thực thi những yêu cầu pháp luật của luật bảo vệ môi trường vẫn còn chưa cao dẫn đến tình trạng nhiều tổ chức cảm thấy nản lòng, thiệt thòi trong quá trình thực hiện. Vì vậy trước khi có quy định bắt buộc, đa số tổ chức chỉ thực hiện khi thật sự cần thiết.

Thiếu sự tham gia của toàn tổ chức

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 pdf yêu cầu rất phá về sự tham gia của tổ chức trong việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường. Theo đó tiêu chuẩn này phải được áp dụng bắt đầu từ ban lãnh đạo của tổ chức. Sau đó là đến ban ISO, đội ứng phó tình trạng khẩn cấp cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong tổ chức.

Hệ thống quản lý môi trường chưa thích hợp

Doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 2015 pdf nhưng vẫn chưa thích hợp dù đã cố gắng xây dựng những quy trình, biểu mẫu theo đúng yêu cầu. Tuy nhiên những biểu mẫu và quy trình này lại không được xây dựng dựa theo đặc điểm thực tế của doanh nghiệp. 

Điều này khiến cho hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp chưa thích hợp. Doanh nghiệp cần phải thiết lập, xác định và chỉ ra được định hướng trong công tác bảo vệ môi trường của mình trước khi triển khai hệ thống quản lý môi trường. Công tác bảo vệ môi trường cần đảm bảo phù hợp với quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc sản xuất kinh doanh của tổ chức.

Mặt khác trong quá trình định hướng chính sách phát triển chung của doanh nghiệp thi tổ chức còn phải phải thiết lập chính sách bảo vệ môi trường. Chính sách bảo vệ môi trường nếu chỉ mang tính hình thức hoặc chưa phổ biến để rộng rãi cho tất cả cán bộ công nhân viên trong tổ chức thì cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Thiếu tính cải tiến khi triển khai theo tiêu chuẩn ISO 14001

Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001:2015 ban hành với khác biệt cơ bản nằm trong tính cải tiến liên tục được xây dựng dựa trên chu trình PDCA gồm 4 hoạt động hoạch định, thực hiện, kiểm tra và hành động. Tuy nhiên trong quá trình triển khai không phải doanh nghiệp nào cũng có thể cải tiến kết quả hoạt động của mình dù đã áp dụng và xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.

Để thực hiện được hành động cải tiến giúp hệ thống quản lý môi trường hiệu quả khi doanh nghiệp cần phải xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 14001 từ chính mục tiêu và nhu cầu thực tế của mình. Tức là mọi quá trình phải được xây dựng dựa trên định hướng và mục tiêu ban đầu.

Đánh giá nội bộ hiệu quả chưa cao

Một trong những nội dung quan trọng để đánh giá tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chính là công tác đánh giá nội bộ. Đây là hoạt động tắt nguồn và yêu cầu tổ chức cần phải triển khai định kỳ để xác định tính hiệu quả khi thực hiện hệ thống quản lý môi trường.

Đồng thời việc đánh giá nội bộ còn giúp tìm ra những cơ hội để có thể cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường. Tuy nhiên đa số Doanh nghiệp gặp phải vấn đề khi triển khai đánh giá nội bộ do đánh giá viên chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ, năng lực; quá trình được thực hiện chỉ mang tính hình thức mà thiếu sự khách quan, công bằng.

Phải làm sao để triển đatk được giấy chứng nhận ISO 14001:2015 phù hợp với yêu cầu? Hãy liên hệ ngay tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế để được hỗ trợ dịch vụ chất lượng, chuyên nghiệp nhé!

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese