Tổng hợp mọi vấn đề cần giải đáp về ISO 14001:2015 là gì

 1. Trang chủ
 2. ISO 14001
 3. Tổng hợp mọi vấn đề cần giải đáp về ISO 14001:2015 là gì

ISO 14001:2015 là gì? Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là yêu cầu với tất cả tổ chức thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực và là đối tượng ĐTM thì đều phải áp dụng trước ngày 01-01-2020. Vậy tiêu chuẩn này là gì? Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 là gì? Quy định về đối tượng của tiêu chuẩn này ra sao? Hãy cùng giải đáp mọi vấn đề liên quan qua bài viết nhé!

>>> XEM THÊM

♦    Chi tiết về rủi ro và cơ hội trong TCVN ISO 14001:2015

♦    Mục đích và quy định với hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

iso 14001 2015 la gi 1 - Tổng hợp mọi vấn đề cần giải đáp về ISO 14001:2015 là gì

ISO 14001:2015 là gì

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì?

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, tiêu chuẩn ISO 14001 dần trở nên phổ biến tại Việt Nam. Không chỉ thế, Chính phủ còn ban hành nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 quy định tất cả doanh nghiệp làm việc ở mọi lĩnh vực thuộc phụ lục IIA, mục lục I và là đối tượng ĐTM thì đều phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trước ngày 01/01/2020.

Vậy tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì? Tiêu chuẩn ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO. Đây là tổ chức phi chính phủ chuyên xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn ở nhiều lĩnh vực khác nhau có hiệu lực trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về quản lý môi trường quy định về các yêu cầu đối với EMS – Environmental Management System – Hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 xây dựng một khuôn khổ chung cho các tổ chức nhằm bảo vệ môi trường, ngăn ngừa những tác động có hại hoặc tác động tiềm ẩn để cân bằng môi trường với kinh tế – xã hội giúp tổ chức cũng như nền kinh tế phát triển bền vững.

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì

Các phiên bản trước đó của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì? Giống như nhiều tiêu chuẩn khác do Tổ chức ISO ban hành, tiêu chuẩn ISO 14001 cũng được xây dựng và xuất bản với nhiều phiên bản khác nhau. Phiên bản đầu tiên ra đời vào năm 1996.

Theo sau đó là tiêu chuẩn ISO 14001:2004 với phiên bản tiếng Việt là tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2010. Cuối cùng là phiên bản hiện tại, tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được ban hành vào ngày 14 tháng 9 năm 2015. Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015 cũng được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố ngay sau đó để làm cơ sở cho các tổ chức trong nước áp dụng chính xác, hiệu quả hơn.

Nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì?

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì? Tiêu chuẩn ISO 14001 2015 phù hợp với những yêu cầu của tổ chức ISO đối với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Những yêu cầu này bao gồm cấu trúc cấp cao HLS với phần diễn đạt chính giống nhau, các thuật ngữ thông dụng được gắn liền với định nghĩa cốt lõi nhằm thiết kế để đem đến lợi ích tối đa cho người sử dụng khi áp dụng cùng lúc nhiều tiêu chuẩn về hệ thống quản lý.

Tuy nhiên tiêu chuẩn này không bao gồm những yêu cầu cụ thể về các hệ thống quản lý khác. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho phép tổ chức sử dụng một phương pháp tiếp cận phổ biến và tư duy dựa trên rủi ro để có thể tích hợp hệ thống quản lý môi trường của mình với các yêu cầu của những hệ thống quản lý khác.

Về mặt nội dung, tiêu chuẩn ISO 14001:2015 bao gồm những yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường được sử dụng để đánh giá sự phù hợp. Tổ chức mong muốn công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có thể thực hiện bằng một trong bốn cách:

 • Tự xác định và tự công bố;
 • Xác nhận sự phù hợp bởi những bên có liên quan tới tổ chức;
 • xác nhận sự phù hợp bằng cách tự công bố thông qua một tổ chức bên ngoài;
 • Xác nhận sự phù hợp bằng cách cách đăng ký đánh giá bởi một tổ chức bên ngoài.

Đối tượng và phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001 hướng đến áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới để tạo ra trụ cột bền vững giữa môi trường – kinh tế và xã hội. Phạm vi và đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn ISO 14001 đóng vai trò quan trọng quyết định sự thành công của hệ thống quản lý môi trường.

Phạm vi áp dụng ISO 14001:2015

Phạm vi và đối tượng áp dụng của ISO 14001:2015 là gì? Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường mà một tổ chức có thể sử dụng làm cơ sở nâng cao kết quả hoạt động môi trường của bản thân. ISO 14001 2015 sử dụng cho một tổ chức có mong muốn quản lý những trách nhiệm liên quan đến môi trường một cách có hệ thống nhằm đóng góp cho trụ cột môi trường phát triển bền vững.

Chứng nhận ISO 14001  giúp tổ chức có thể đạt được kết quả dự kiến đối với hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này góp phần đem đến giá trị đối với môi trường và cho bản thân tổ chức cũng như các bên quan tâm. Mặt khác tiêu chuẩn ISO 14001:2015 nhất quán với chính sách môi trường mà tổ chức đang triển khai nhằm đưa ra kết quả dự kiến cho hệ thống quản lý môi trường gồm:

 • Nâng cao kết quả hoạt động môi trường;
 • Hoàn thành nghĩa vụ tuân thủ;
 • Đạt được các mục tiêu môi trường.

Đối tượng áp dụng ISO 14001:2015

Đối tượng của ISO 14001:2015 là gì? Tiêu chuẩn này cho phép áp dụng với mọi tổ chức, không phân biệt về loại hình, phân biệt về quy mô hay bản chất và có thể vận dụng vào những khía cạnh môi trường nảy sinh từ sản phẩm, hoạt động, dịch vụ do tổ chức xác định bản thân có thể kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng có cân nhắc tới quan điểm về vòng đời.

Như đã nêu, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, các tổ chức buộc phải triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015. Tiêu chuẩn ISO 14001 không nêu ra những chuẩn mực cụ thể về kết quả hoạt động môi trường.

Tổ chức có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 theo toàn bộ hoặc chia thành từng phần để cải tiến một cách có hệ thống công tác quản lý môi trường. Tuy nhiên tuyên bố về sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 2015 chỉ được chấp nhận khi tất cả yêu cầu được đưa vào hệ thống quản lý môi trường của tổ chức và thực hiện đầy đủ mà không có ngoại lệ.

Kết cấu nội dung của ISO 14001:2015 là gì?

Cách cấu hình dung của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có nhiều điểm thay đổi so với hai phiên bản trước đó. Sự thay đổi trong kết cấu nội dung của ISO 14001:2015 là gì? Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên cấu trúc cấp cao kết hợp với chu trình PDCA – Plan Do Check Act. Trong đó nội dung như sau:

 • Ba điều khoản đầu tiên gồm Điều khoản 1 – Phạm vi áp dụng; Điều khoản 2 – Tài liệu viện dẫn; Điều khoản 3 – Thuật ngữ và định nghĩa có nội dung giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
 • Bốn điều khoản tiếp theo gồm Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức; Điều khoản 5 – Lãnh đạo; Điều khoản 6 – Hoạch định; Điều khoản 7 – Hỗ trợ tương ứng với bước đầu tiên của chu trình PDCA – Hoạch định. Bước này giúp thiết lập những mục tiêu về môi trường và các quá trình cần thiết nhằm đạt được kết quả phù hợp với chính sách môi trường mà tổ chức đã đề ra.
 • Điều khoản 8 – Thực hiện tương ứng với bước thứ 2 của chu trình PDCA với tên gọi tương ứng. bước này yêu cầu tổ chức phải thực hiện các quá trình theo đúng hoạch định đã đưa ra.
 • Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả hoạt động tương ứng với bước thứ ba của chu trình PDCA là kiểm tra yêu cầu tổ chức và tiến hành theo dõi, đo lường các quá trình dựa trên cơ sở chính sách môi trường.
 • Điều khoản 10 – Cải tiến từng bước cuối cùng của chu trình PDCA là hành động yêu cầu tiến hành những hoạt động để cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.

Hi vọng thông tin trên đã có ích với quý vị trong việc tìm hiểu ISO 14001:2015 là gì. Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline 0986.81.6789 – 0988.35.9999 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ để được tư vấn chi tiết nhé!

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese