TIÊU CHUẨN SAE J3300/2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN SAE J3300/2

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, tháng 5 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 5 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  SAE International (SAE)

 • Đếm trang:
  19
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

SAE J3300 / 2, Phiên bản 2020, tháng 5 năm 2020 – Chứng nhận kỹ năng lái xe kéo xe kéo

Thực hành Khuyến nghị này nhằm thiết lập một thủ tục để chứng nhận các cấp độ kỹ năng lái xe kéo rơ moóc của các tài xế chuyên nghiệp. Chứng nhận này có thể được sử dụng bởi cá nhân lái xe để đủ điều kiện kỹ năng của họ khi tìm kiếm việc làm hoặc hoạt động nghề nghiệp khác. Các cấp chứng chỉ này cũng có thể được sử dụng bởi các cơ sở thử nghiệm hoặc các tổ chức khác khi tìm kiếm các tài xế thử nghiệm hoặc chuyên nghiệp về các kỹ năng khác nhau.

Tài liệu này cung cấp các hướng dẫn để đạt được chứng nhận thông qua Xác thực Probitas®1 và các yêu cầu thi kỹ năng lái xe kéo rơ moóc liên quan.

Tài liệu này là phần bổ sung cho SAE J3300, cung cấp thông tin cụ thể về chứng chỉ kỹ năng lái xe kéo rơ moóc và làm rõ việc áp dụng các quy tắc được quy định trong SAE J3300 đối với chứng chỉ lái xe kéo rơ moóc. Mặc dù các tham chiếu, định nghĩa, quy tắc và hướng dẫn được trình bày trong SAE J3300 Phần 1 đến Phần 5 áp dụng cho chứng nhận kéo rơ moóc, chúng không được lặp lại trong tài liệu này.

1 Xác thực Probitas® là một tổ chức liên kết của SAE International cung cấp dịch vụ chứng nhận cho các chuyên gia vận tải kỹ thuật

SAE LOGO


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – SAE J3300/2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese