TIÊU CHUẨN SAE AS7378

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN SAE AS7378

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, tháng 8 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 8 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  SAE International (SAE)

 • Đếm trang:
  4
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

SAE AS7378, Phiên bản 2020, tháng 8 năm 2020 – Phương pháp kiểm tra tình trạng trong thùng chứa các thành phần phủ hữu cơ lỏng

Phương pháp thử này bao gồm các quy trình để xác định định tính tình trạng trực quan và vật lý của thành phần lớp phủ hữu cơ lỏng (nền có sắc tố, nền không có bột màu, dung dịch đóng rắn hoặc chất pha loãng) trong bình chứa. Cũng được đề cập là đánh giá thùng chứa thành phần để xác định bất kỳ sự xuống cấp nào.

Ứng dụng

Các quy trình trong phương pháp thử này nhằm mục đích sử dụng trên các thành phần của lớp phủ hàng không vũ trụ điển hình trong quá trình kiểm tra chất lượng, kiểm tra chấp nhận và kiểm tra tiếp nhận, nhưng việc sử dụng không giới hạn đối với các ứng dụng đó. Ví dụ, các quy trình phương pháp thử cụ thể có thể được sử dụng để kiểm tra quy trình ngay trước khi trộn và thi công lớp phủ.

An toàn – Vật liệu nguy hiểm

Mặc dù các vật liệu, phương pháp, ứng dụng và quy trình được mô tả hoặc tham chiếu trong tiêu chuẩn này có thể liên quan đến việc sử dụng các vật liệu nguy hiểm, nhưng tiêu chuẩn này không đề cập đến các mối nguy có thể liên quan đến việc sử dụng đó. Người sử dụng có trách nhiệm duy nhất là đảm bảo quen với việc sử dụng an toàn và thích hợp bất kỳ vật liệu nguy hiểm nào cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của tất cả nhân viên liên quan.

SAE LOGO


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – SAE AS7378, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese