TIÊU CHUẨN ISO TS 24179

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 24179

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 7 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 7 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO TS 24179, Phiên bản đầu tiên, tháng 7 năm 2020 – Quản lý nguồn nhân lực – Các chỉ số an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Tài liệu này mô tả các yếu tố về sức khoẻ, an toàn và hạnh phúc của tổ chức. Tài liệu này cung cấp công thức cho các biện pháp có thể so sánh được đối với báo cáo nội bộ và bên ngoài.

Tài liệu này cũng nêu rõ các vấn đề cần được xem xét khi giải thích dữ liệu tuân thủ, đặc biệt là khi quyết định can thiệp thích hợp trong nội bộ và khi báo cáo những vấn đề này cho các bên liên quan bên ngoài (ví dụ: cơ quan quản lý, nhà đầu tư).


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 24179, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese