TIÊU CHUẨN ISO TS 23768-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 23768-1

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TS 23768-1

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 12 năm 2011

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 12 năm 2011

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  74
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TS 23768-1, Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 12 năm 2011 – Ổ lăn – Thư viện phụ tùng – Phần 1: Từ điển tra cứu về ổ lăn

Tiêu chuẩn này quy định một từ điển tham chiếu cho tất cả các ổ lăn được mô tả trong các tiêu chuẩn quốc tế khác nhau liên quan đến ổ lăn, cùng với các đặc tính mô tả và miền giá trị của chúng.

Phần này của ISO 23768 chỉ định một từ điển tham chiếu có chứa:

– định nghĩa về loại vòng bi chung được dự định sẽ được mở rộng thêm bằng các từ điển tham chiếu quy định các loại vòng bi trong các tiêu chuẩn quốc tế khác;

– các định nghĩa và đặc điểm nhận dạng của các loại ổ lăn như chúng được mô tả trong các Tiêu chuẩn quốc tế khác nhau liên quan đến ổ lăn, với sơ đồ phân loại liên quan;

– định nghĩa và nhận dạng của các loại phần tử dữ liệu đại diện cho các đặc tính của ổ lăn;

– định nghĩa và nhận dạng của các miền giá trị chứng tỏ hữu ích cho việc mô tả các kiểu phần tử dữ liệu nêu trên.

Mỗi lớp, thuộc tính hoặc miền giá trị của miền ứng dụng này tạo thành một mục nhập của từ điển tham chiếu được định nghĩa trong phần này của ISO 23768. Nó được liên kết với định nghĩa máy tính có thể đọc được và con người có thể đọc được và với nhận dạng máy tính có thể đọc được. Việc xác định một mục từ điển cho phép tham chiếu rõ ràng từ bất kỳ ứng dụng nào.

Định nghĩa và nhận dạng của các mục từ điển được xác định bằng dữ liệu chuẩn, bao gồm các trường hợp của kiểu dữ liệu thực thể EXPRESS được xác định trong lược đồ từ điển chung, là kết quả của nỗ lực chung giữa ISO / TC 184 / SC 4 / WG 2 và IEC SC 3D và trong các phần mở rộng của chúng được xác định trong ISO 13584-24 và ISO 13584-25.

Những điều sau đây thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này của ISO 23768:

– dữ liệu tiêu chuẩn đại diện cho các loại ổ lăn;

– dữ liệu tiêu chuẩn đại diện cho các đặc tính của ổ lăn;

– dữ liệu tiêu chuẩn đại diện cho các miền giá trị được sử dụng cho các đặc tính của ổ lăn.

Những điều sau đây nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này:

– phương pháp luận để cấu trúc các họ bộ phận được sử dụng để xác định dữ liệu tiêu chuẩn được định nghĩa trong phần này của ISO 23768;

– phương pháp thực hiện mà dữ liệu tiêu chuẩn được xác định trong phần này của ISO 23768 có thể được trao đổi

CHÚ THÍCH 1: Cấu trúc của tệp vật lý được sử dụng để trao đổi dữ liệu chuẩn được xác định trong phần này của ISO 23768 được quy định trong ISO 10303-21. Tệp vật lý này chứa tất cả dữ liệu tiêu chuẩn về ổ lăn.

CHÚ THÍCH 2: Tệp vật lý được sử dụng để trao đổi dữ liệu chuẩn tuân theo ISO 13584-42: 1998.

CHÚ THÍCH 3: Nó nhằm cung cấp sự trình bày dựa trên OntoML (XML) của dữ liệu chuẩn khi ISO 13584-32 (OntoML) được xuất bản.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 23768-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TS 23768-1

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese