TIÊU CHUẨN ISO TS 20721

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 20721

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 9 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 9 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  22
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO TS 20721, Phiên bản đầu tiên, tháng 9 năm 2020 – Cấy ghép dùng trong phẫu thuật – Các hướng dẫn và yêu cầu chung để đánh giá cấy ghép kim loại có thể hấp thụ

Tài liệu này thiết lập các phương pháp tiếp cận được công nhận hiện tại và các cân nhắc đặc biệt cần thiết khi đánh giá trong ống nghiệmin vivo hiệu suất của kim loại có thể hấp thụ và thiết bị cấy ghép được chế tạo, toàn bộ hoặc một phần, từ chúng. Tài liệu này mô tả cách đánh giá các kim loại này có thể khác với các kim loại được sử dụng cho các thiết bị cấy ghép vĩnh viễn không hấp thụ (hoặc thành phần phụ), trong đó các kim loại cấy ghép (hoặc thành phần phụ) – theo thiết kế – được thiết kế để được vật chủ hấp thụ toàn bộ. .

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về các cân nhắc về vật liệu, trong ống nghiệm đặc tính suy thoái / mỏi và đánh giá sinh học của cấy ghép y tế làm bằng kim loại có thể hấp thụ. Nội dung được cung cấp nhằm cung cấp thêm sự rõ ràng cho việc đánh giá các vật liệu và thiết bị cấy ghép này nhằm nâng cao nhận thức về các yếu tố quan trọng và giảm khả năng tạo ra các kết quả thử nghiệm có sai sót hoặc gây hiểu nhầm.

Mặc dù tài liệu này và các tiêu chuẩn viện dẫn được mô tả ở đây chứa nhiều thay đổi hoặc sửa đổi được đề xuất đối với các quy trình hoặc thông số kỹ thuật hiện đang được thực hành, nhưng nội dung được cung cấp nhằm bổ sung chứ không thay thế các quy ước hiện hành liên quan đến việc đánh giá mô cấy.

Tài liệu này bao gồm việc đánh giá các thuộc tính cụ thể của kim loại có thể hấp thụ nói chung và không nhằm đề cập đến các cân nhắc cụ thể về ứng dụng hoặc cấy ghép. Do đó, điều quan trọng là phải tham khảo các tiêu chuẩn cụ thể về cấy ghép và / hoặc ứng dụng có liên quan.

Tài liệu này không áp dụng cho các thành phần không hấp thụ hoặc phi kim loại (ví dụ như lớp phủ polyme, dược phẩm, kim loại không hấp thụ) được sử dụng cùng với các thiết bị cấy ghép kim loại có thể hấp thụ.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 20721, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese