TIÊU CHUẨN ISO TS 20049-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 20049-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 12 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 12 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  32
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO TS 20049-2, Phiên bản đầu tiên, tháng 12 năm 2020 – Ấn bản đầu tiên

Tài liệu này quy định các thử nghiệm gia nhiệt trong giỏ để xác định đặc điểm của tính chất tự gia nhiệt của viên nhiên liệu sinh học rắn.

Tài liệu này bao gồm:

a) tổng hợp các phương pháp thử gia nhiệt giỏ;

b) hướng dẫn về khả năng áp dụng và sử dụng các thử nghiệm gia nhiệt giỏ đối với viên nhiên liệu sinh học rắn;

c) thông tin về việc áp dụng dữ liệu thử nghiệm gia nhiệt giỏ để tính toán các điều kiện tới hạn trong kho.

Dữ liệu về sự sinh nhiệt tự phát được xác định bằng cách sử dụng tài liệu này chỉ liên quan đến chất lượng và tuổi cụ thể của vật liệu mẫu.

Thông tin thu được từ tài liệu này là để sử dụng trong kiểm soát chất lượng và đánh giá mối nguy và rủi ro liên quan đến các thủ tục được đưa ra trong ISO 20024.

Các phương pháp được mô tả có thể được sử dụng cho các chất khác ngoài viên nhiên liệu sinh học rắn (ví dụ: dăm gỗ).

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 20049-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese