TIÊU CHUẨN ISO TS 19337

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 19337

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TS 19337

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 3 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 3 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TS 19337, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 3 năm 2016 – Công nghệ nano – Các đặc tính của huyền phù làm việc của các vật thể nano cho các thử nghiệm in vitro để đánh giá độc tính vốn có của vật thể nano

Đặc điểm kỹ thuật này mô tả các đặc điểm của huyền phù hoạt động của các vật thể nano cần được xem xét khi tiến hành các thử nghiệm trong ống nghiệm để đánh giá độc tính vốn có của vật thể nano. Ngoài ra, Quy định kỹ thuật này xác định các phương pháp đo áp dụng cho các đặc tính này.

Đặc điểm kỹ thuật này có thể áp dụng cho các vật thể nano và các tập hợp và kết tụ của chúng lớn hơn 100 nm.

CHÚ THÍCH: Thông số kỹ thuật này nhằm giúp làm rõ liệu các tác động độc hại quan sát được đến từ bản thân các vật thể nano được thử nghiệm hay từ các nguồn không được kiểm soát khác.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 19337, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TS 19337

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese