TIÊU CHUẨN ISO TS 18867

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 18867

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 9 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  38
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TS 18867, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 9 năm 2015 – Vi sinh trong chuỗi thức ăn – Phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để phát hiện mầm bệnh truyền qua thực phẩm – Phát hiện vi khuẩn Yersinia enterocolitica và Yersinia pseudotuber tuberculosis gây bệnh

Đặc điểm kỹ thuật này quy định hai phương pháp ngang để phát hiện các kiểu sinh học gây bệnh của Y. enterocolitica và một để phát hiện Y. pseudotuber tuberculosis bằng cách sử dụng phương pháp PCR dựa trên thời gian thực. Các phương pháp được mô tả cho phép phát hiện hai mầm bệnh trong các chất làm giàu và cho phép phân lập các khuẩn lạc. Y. pestis, tác nhân gây bệnh dịch hạch và dịch hạch thể phổi chứa một biến thể của đau gen cũng như sẽ được phát hiện bởi cùng một bộ mồi / mẫu dò như Y. pseudotuber tuberculosis. Tuy nhiên, Y. pestis thường không liên quan đến thức ăn. Đặc điểm kỹ thuật này áp dụng cho các sản phẩm dùng cho người, thức ăn chăn nuôi và các mẫu môi trường.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 18867, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese