TIÊU CHUẨN ISO TS 18683

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 18683

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TS 18683

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  56
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TS 18683, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 1 năm 2015 – Hướng dẫn hệ thống và lắp đặt cung cấp LNG làm nhiên liệu cho tàu biển

Đặc điểm kỹ thuật này đưa ra hướng dẫn về các yêu cầu tối thiểu đối với việc thiết kế và vận hành cơ sở phân phối LNG, bao gồm giao diện giữa cơ sở cung cấp LNG và tàu tiếp nhận như được trình bày trong Hình 1.

Đặc điểm kỹ thuật này đưa ra các yêu cầu và khuyến nghị đối với việc đào tạo năng lực của người điều hành và thuyền viên, về vai trò và trách nhiệm của thuyền viên và nhân viên khai thác trong quá trình khai thác hầm chứa LNG và các yêu cầu chức năng đối với thiết bị cần thiết để đảm bảo hoạt động tiếp nhận LNG an toàn của các tàu sử dụng nhiên liệu LNG.

Thông số kỹ thuật này được áp dụng cho cả tàu biển và tàu buôn nội địa. Nó bao gồm các hầm chứa LNG từ các cơ sở cung cấp LNG trên bờ hoặc trên tàu, như được trình bày trong Hình 1
và được mô tả trong Khoản 4và giải quyết tất cả các hoạt động cần thiết như làm trơ, nạp khí, hạ nhiệt và tải.

Việc sử dụng các bồn chứa di động như thùng chứa, xe kéo, hoặc tương tự để tải và lưu trữ LNG trên tàu để sử dụng làm nhiên liệu không nằm trong Quy định kỹ thuật này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 18683, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TS 18683

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese