TIÊU CHUẨN ISO TS 17182

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 17182

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 12 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  20
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TS 17182, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 12 năm 2014 – Chất lượng đất – Xác định một số phenol và clorophenol đã chọn – Phương pháp sắc ký khí có phát hiện khối phổ

Tiêu chuẩn này mô tả phép xác định bằng sắc ký khí của phenol, metyl phenol, di-metylphenol và tri-metylphenol (xem Bảng 1) và các clorophenol đã chọn (xem Bảng 2) bằng cách sử dụng phương pháp phát hiện khối phổ trong các mẫu đất. Phương pháp này cũng có thể được sử dụng cho các mẫu rắn khác, chẳng hạn như trầm tích và chất thải rắn. Tiêu chuẩn này mô tả quá trình chiết đất lỏng có tính axit, tiếp theo là quá trình axetyl hóa và sau đó chiết lỏng / lỏng. Việc xác định diễn ra bằng phương pháp sắc ký khí và phát hiện khối phổ.

Với phương pháp này, phenol và chlorophenol có thể được xác định ở nồng độ khối lượng thấp nhất, nằm trong khoảng từ 0,01 mg / kg đến 0,1 mg / kg tùy thuộc vào độ nhạy của thành phần và lượng mẫu được sử dụng. Trong một số trường hợp, không thể tách hoàn toàn các đồng phân. Sau đó, tổng được báo cáo.

CHÚ THÍCH: Với phương pháp này, các phenol được metyl hóa khác cao hơn cũng có thể được phân tích với điều kiện là chứng minh được tính phù hợp và hiệu lực của phương pháp.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 17182, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese