TIÊU CHUẨN ISO TS 16976-6

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 16976-6

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TS 16976-6

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 6 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 6 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  22
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TS 16976-6, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 6 năm 2014 – Phương tiện bảo vệ đường hô hấp – Yếu tố con người – Phần 6: Tác dụng tâm – sinh lý

Phần này của ISO / TS 16976 cung cấp thông tin về các tác động tâm lý – sinh lý liên quan đến việc đeo các thiết bị bảo vệ đường hô hấp (RPD) và nó nhằm mục đích chuẩn bị các tiêu chuẩn để lựa chọn và sử dụng RPD.

Nó chỉ định cho người viết các tiêu chuẩn RPD, các nguyên tắc liên quan đến

– sự tương tác giữa RPD và nhận thức tâm sinh lý của con người,

– sự chấp nhận của người mặc, và

– nhu cầu đào tạo để cải thiện sự chấp nhận RPD của người đeo.

Phần này của ISO / TS 16976 không bao gồm các yêu cầu liên quan đến mối nguy hiểm cụ thể mà RPD được thiết kế.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 16976-6, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TS 16976-6

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese