TIÊU CHUẨN ISO TS 16190

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 16190

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TS 16190

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 7 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  12
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TS 16190, Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 7 năm 2013 – Giày dép – Các chất quan trọng có thể có trong giày dép và các thành phần của giày dép – Phương pháp thử nghiệm để xác định định lượng hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) trong vật liệu làm giày dép

Đặc điểm kỹ thuật này quy định phương pháp xác định lượng hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) trong giày dép và các thành phần của giày dép.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 16190, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TS 16190

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese