TIÊU CHUẨN ISO TS 15926-11

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 15926-11

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TS 15926-11

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 5 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 5 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  74
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TS 15926-11, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 5 năm 2015 – Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp – Tích hợp dữ liệu vòng đời cho các nhà máy chế biến bao gồm các cơ sở sản xuất dầu khí – Phần 11: Phương pháp luận để sử dụng dữ liệu tham khảo đơn giản trong công nghiệp

Phần này của ISO 15926 cho phép tạo ra một cách linh hoạt các mô hình kiến ​​thức sản phẩm có thể được trao đổi trong chuỗi cung ứng kỹ thuật nhà máy bằng cách kết hợp các bộ ba RDF trong các biểu đồ được đặt tên, từ điển dữ liệu tham chiếu và một tập hợp các mối quan hệ được tiêu chuẩn hóa.

Phần này của ISO 15926 thích hợp để sử dụng với các thư viện dữ liệu tham chiếu của ISO 15926 và nó có thể áp dụng cho các ngành công nghiệp dầu, khí, quá trình và điện.

Những điều sau đây thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn này:

– nhà máy xử lý phù hợp với ISO 15926-1;

– sử dụng bộ ba RDF đại diện cho các tuyên bố như được định nghĩa trong bộ ISO 15926;

– một tập hợp các mối quan hệ ban đầu cần thiết để biểu diễn vòng đời của nhà máy chế biến;

– các quy tắc sử dụng Đồ thị được đặt tên RDF để biểu diễn và trao đổi dữ liệu sản phẩm;

– ví dụ về các triển khai có thể. Những điều sau đây nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn này:

– định nghĩa về thư viện dữ liệu tham chiếu;

– cú pháp và định dạng triển khai của các mô hình dữ liệu sản phẩm và / hoặc dữ liệu phiên bản sử dụng phần này của ISO 15926;

– bất kỳ phương pháp và hướng dẫn cụ thể nào ngoài Đồ thị được đặt tên RDF để triển khai ISO 15926-2.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 15926-11, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TS 15926-11

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese