TIÊU CHUẨN ISO TS 13811

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 13811

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 12 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TS 13811, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 12 năm 2015 – Du lịch và các dịch vụ liên quan – Hướng dẫn xây dựng các đặc điểm kỹ thuật môi trường cho các cơ sở lưu trú

Quy định kỹ thuật này cung cấp các hướng dẫn để phát triển các thông số kỹ thuật nhằm giảm tác động tiêu cực và tăng tác động tích cực đến môi trường của cơ sở lưu trú.

Đặc điểm kỹ thuật này không áp dụng cho các khu cắm trại.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 13811, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese